Gwneud Cais Rhyddid Gwybodaeth                

Rydym yn darparu llawer iawn o wybodaeth ar y wefan yma. Cyn gwneud cais am wybodaeth, gwiriwch nad yw ar gael eisoes yn hwylus.          

Rydym yn creu rhestr o gyhoeddiadau allweddol sydd ar gael ar y wefan yma.  

Gellir cyflwyno cais Rhyddid Gwybodaeth ar e-bost:

foi@sport.wales  

Fel dewis arall, gallwch ysgrifennu at:

Chwaraeon Cymru

Gerddi Sophia  

Caerdydd

CF11 9SW