Skip to main content

Partneriaid

Mae angen ymdrech fawr i helpu chwaraeon yng Nghymru i ffynnu.

O’r gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser fel bod eraill yn gallu cymryd rhan.

Y canolfannau hamdden, y campfeydd a’r pyllau nofio sy’n galonnau’n curo mewn cymunedau lleol.

Y gweinyddwyr, yr hyfforddwyr a’r athrawon AG – hebddyn nhw ni fyddai chwaraeon yn bodoli.

Mae’r teulu chwaraeon yn helaeth ac mae Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda llawer o sefydliadau a chyrff i helpu i gefnogi llawer iawn o’r gweithgarwch yma.

Uchafbwyntiau Cynnwys - Partneriaid

Partneriaethau Chwaraeon Rhanbarthol

Mae'r Partneriaethau Chwaraeon Rhanbarthol yn anelu at newid y gêm ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol,…

Darllen Mwy

Nofio am ddim

Beth yw’r Fenter Nofio Am Ddim yng Nghymru? Lansiwyd Nofio Am Ddim am y tro cynraf yng Nghymru…

Darllen Mwy

Amrywiaeth Byrddau

Cefnogi Amrywiaeth ar FyrddauRydyn ni’n credu ei bod yn bwysig bod y bobl sy’n gwneud penderfyniadau…

Darllen Mwy

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad.

Darllen Mwy

Cyhoeddiadau Allweddol

Llyfrgell o ddogfennau Chwaraeon Cymru a dogfen ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Darllen Mwy

Diogelu ac Amddiffyn Plant ac Oedolion mewn Perygl mewn Chwaraeon

Mae gan bawb yng Nghymru hawl i gymryd rhan mewn chwaraeon – a gwneud hynny mewn amgylchedd diogel. Mae’n…

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Partneriaid

Dynion a Merched gyda’i gilydd – rhai o’r tueddiadau mewn chwaraeon cymysg

Yn y  1970au gwelwyd Brwydr y Rhywiau rhwng seren y byd tennis i ferched  Billie Jean King…

Darllen Mwy

Chwaraeon Cymru yn cyhoeddi rhaglen ddysgu newydd ar gyfer y sector chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi rhaglen fawr o ddysgu a datblygu ar gyfer y sector chwaraeon a fydd…

Darllen Mwy

Deng mlynedd o raglen y Llysgenhadon Ifanc yn creu modelau rôl ysbrydoledig

Bydd pen blwydd rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru yn ddeg oed yn cael ei nodi mewn digwyddiad…

Darllen Mwy