Main Content CTA Title

Partneriaid

Mae angen ymdrech fawr i helpu chwaraeon yng Nghymru i ffynnu.

O’r gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser fel bod eraill yn gallu cymryd rhan.

Y canolfannau hamdden, y campfeydd a’r pyllau nofio sy’n galonnau’n curo mewn cymunedau lleol.

Y gweinyddwyr, yr hyfforddwyr a’r athrawon AG – hebddyn nhw ni fyddai chwaraeon yn bodoli.

Mae’r teulu chwaraeon yn helaeth ac mae Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda llawer o sefydliadau a chyrff i helpu i gefnogi llawer iawn o’r gweithgarwch yma.

Prif Gynnwys

CLIP

CLIP yn darparu mynediad rheolaidd at addysg a chyfleoedd hyfforddi i bartneriaid Chwaraeon Cymru.

Read more