Skip to main content
  1. Hafan
  2. Partneriaid

Partneriaid

Mae angen ymdrech fawr i helpu chwaraeon yng Nghymru i ffynnu.

O’r gwirfoddolwyr sy’n rhoi o’u hamser fel bod eraill yn gallu cymryd rhan.

Y canolfannau hamdden, y campfeydd a’r pyllau nofio sy’n galonnau’n curo mewn cymunedau lleol.

Y gweinyddwyr, yr hyfforddwyr a’r athrawon AG – hebddyn nhw ni fyddai chwaraeon yn bodoli.

Mae’r teulu chwaraeon yn helaeth ac mae Chwaraeon Cymru yn gweithio gyda llawer o sefydliadau a chyrff i helpu i gefnogi llawer iawn o’r gweithgarwch yma.

Uchafbwyntiau Cynnwys - Partneriaid

Partneriaethau Chwaraeon

Nod y Partneriaethau Chwaraeon yw , gan drawsnewid y ffordd y mae chwaraeon cymunedol yn cael eu creu,…

Darllen Mwy

Nofio am ddim

Beth yw’r Fenter Nofio Am Ddim yng Nghymru? Lansiwyd Nofio Am Ddim am y tro cynraf yng Nghymru…

Darllen Mwy

Amrywiaeth Byrddau

Cefnogi amrywiaeth ar fyrddauRydyn ni’n credu ei bod yn bwysig bod pobl sy’n gwneud penderfyniadau yn…

Darllen Mwy

Elw Cymdeithasol ar Fuddsoddiad mewn Chwaraeon

Am bob £1 sy’n cael ei buddsoddi mewn chwaraeon yn y wlad, ceir elw o £2.88, yn ôl yr adroddiad.

Darllen Mwy

Cyhoeddiadau Allweddol

Llyfrgell o ddogfennau Chwaraeon Cymru a dogfen ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.

Darllen Mwy

Diogelu i Bartneriaid

Mae gan bawb yng Nghymru hawl i gymryd rhan mewn chwaraeon diogel.Mae rhai pobl ifanc ac oedolion sy’n…

Darllen Mwy

Newyddion Diweddaraf - Partneriaid

Dynion a Merched gyda’i gilydd – rhai o’r tueddiadau mewn chwaraeon cymysg

Yn y  1970au gwelwyd Brwydr y Rhywiau rhwng seren y byd tennis i ferched  Billie Jean King…

Darllen Mwy

Chwaraeon Cymru yn cyhoeddi rhaglen ddysgu newydd ar gyfer y sector chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi cyhoeddi rhaglen fawr o ddysgu a datblygu ar gyfer y sector chwaraeon a fydd…

Darllen Mwy

Deng mlynedd o raglen y Llysgenhadon Ifanc yn creu modelau rôl ysbrydoledig

Bydd pen blwydd rhaglen y Llysgenhadon Ifanc yng Nghymru yn ddeg oed yn cael ei nodi mewn digwyddiad…

Darllen Mwy