Skip to main content
  1. Hafan
  2. CLIP

CLIP

Croeso i CLIP ar-lein – adnodd gan Chwaraeon Cymru wedi’i gynllunio i fod yn hwb dysgu ar gyfer sector chwaraeon Cymru. 

Mae’r defnyddwyr yn cael mynediad at gynnwys a digwyddiadau unigryw, yn ogystal â chyfleoedd rhwydweithio gyda chydweithwyr ar draws y byd chwaraeon yng Nghymru.

Beth allwch chi ei ddisgwyl gan CLIP

  1. Mynediad ar unwaith at amrywiaeth o adnoddau dysgu.
  2. Sesiynau hyfforddi ar-lein rheolaidd, gyda chyfle i ddylanwadu ar syniadau ar gyfer sesiynau yn y dyfodol.
  3. Mynediad at arbenigwyr o wahanol feysydd.
  4. Cyfleoedd rhwydweithio.

COFRESTRWCH NAWR A DECHRAU DYSGU 

Ar hyn o bryd mae CLIP ar gael i staff Chwaraeon Cymru a phartneriaid sy’n cael eu cyllido gan Chwaraeon Cymru. I gofrestru a chael mynediad i CLIP, defnyddiwch y bocs mewngofnodi isod. 

Am ragor o wybodaeth neu ymholiadau cysylltwch â: [javascript protected email address]

MAE DYSGU CLIP WEDI’I RANNU YN NIFER O THEMÂU. CLICIWCH AR Y BOCSYS ISOD I EDRYCH AR YR ADNODDAU.