Skip to main content
  1. Hafan
  2. Partneriaid
  3. Partneriaid Cenedlaethol

Partneriaid Cenedlaethol

Yma yn Chwaraeon Cymru, rydym yn cydweithio â'n Partneriaid Cenedlaethol i'n helpu i drawsnewid Cymru yn Genedl Actif. Cenedl lle gall pawb (ac rydym yn golygu pawb) elwa o’r manteision gydol oes a chael mwynhad o gymryd rhan mewn Chwaraeon.

Pam mae angen ein Partneriaid Cenedlaethol i gyflawni hyn?

Mae ein Partneriaid Cenedlaethol yn hanfodol i strategaeth Chwaraeon Cymru. Gan weithio ar hyd a lled y wlad, mae eu rhwydweithiau helaeth yn ei gwneud yn haws sicrhau cyswllt ehangach â chymunedau. Maent yn chwarae rhan annatod wrth ein helpu i ddileu rhwystrau, gan wneud chwaraeon yn fwy cynhwysol fel bod pawb ar eu hennill.

Mwy o wybodaeth am ein Partneriaid Cenedlaethol

Cliciwch ar logos ein Partneriaid Cenedlaethol isod i gael gwybod mwy am y gwaith maent wedi bod yn ei wneud i gefnogi Gweledigaeth Chwaraeon Cymru ar gyfer Chwaraeon.