Skip to main content

Tennis Bwrdd

Beth Sy’n Cael Ei Ganiatáu

 • Chwarae Senglau - dim cyfyngiadau
 • Chwarae Dyblau - dim cyfyngiadau

Am gyfarwyddyd llawn edrychwch ar wefan Tennis Bwrdd Cymru.

http://ttwwebsite.co.uk/2020/09/08/coronavirus-covid-19-latest-advice-3/

Defnydd o Gyrtiau

 • 10 munud rhwng archebion yn cael ei ddarparu i sicrhau cyfnod cyfnewid i gwsmeriaid – cofiwch gyrraedd ar amser a gorffen yr archeb ar amser. Mae’r sesiynau’n 50 munud o hyd.
 • Ni chaniateir unrhyw wylwyr yn yr ardal weithgarwch.
 • Ni fydd unrhyw gyfleusterau newid ar gael. Gwnewch yn siŵr eich bod yn cyrraedd yn barod i chwarae.

Gorchuddion Wyneb

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y Ganolfan ar wahân i pan rydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu’n ymarfer

Cadw Pellter Cymdeithasol 

 • Cofiwch gadw 2m o bellter cymdeithasol (os yw hynny’n bosib) ym mhob rhan o’r Ganolfan.
 • Dilynwch yr arwyddion mynedfa ac allanfa yn y Dderbynfa.
 • Gadewch y Ganolfan yn brydlon ar ôl eich archeb.

Iechyd, Diogelwch a Hylendid 

 • Ni ddylai unrhyw un adael ei gartref i gymryd rhan mewn unrhyw ymarfer os oes ganddo ef, neu unrhyw un mae’n byw gydag ef, symptomau COVID -19, sy’n cael eu hadnabod ar hyn o bryd fel: - Tymheredd uchel – Peswch newydd, parhaus – Colli, neu newid, i’w synnwyr arogli neu flasu.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Cofiwch ei ddefnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl i chi ymweld â’r Ganolfan.
 • Mae chwistrell glanhau a thyweli papur yn cael eu darparu. Cofiwch sychu unrhyw arwynebau ar ôl chwarae (e.e. unrhyw offer rydych yn ei gyffwrdd h.y. pyst rhwydi, cadeiriau, offer personol).

Offer   

 • Rhaid storio unrhyw fagiau yn ofalus ar ochr y cwrt rydych chi’n chwarae arno.

Hyfforddiant 

 • Rhaid i hyfforddwyr Tennis Bwrdd ddilyn cyfarwyddyd Tennis Bwrdd Cymru ar gyfer hyfforddi gweithgarwch bob amser.

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau

 • Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu gymorth staff, ewch i’r Dderbynfa neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123.
Table Tennis