Skip to main content

Hwb Caffi

HWB BACH AR Y LLAWR ISAF             

Mae HWB Bach yn gweini coffi Barista ffres amrywiol, diodydd poeth ac oer o safon a hefyd dewis o fyrbrydau melys, safri ac iachach.           

CAFFI HWB AR YR AIL LAWR 

Mae Caffi HWB yn gweini brecwast, cinio a phrydau gyda’r nos.       

ORIAU AGOR 

 HWB Bach  HWB Café 
Dydd Llun -Dydd Gwener08.00-19.0008.00-19.00 
Dydd Sadwrn - Dydd Sul     08.00-16.00   08.00-19.00
  • Bydd gan Hwb Bach oriau estynedig (7pm) ar gyfer digwyddiadau mawr dros y penwythnos - bydd hyn yn cael ei hysbysebu yn y Brif Dderbynfa. 
  • Efallai y bydd Caffi Hwb yn cau yn gynharach (4pm) os nad oes unrhyw Westeion Preswyl yn yr adeilad - bydd hyn yn cael ei hysbysebu yn y Brif Dderbynfa.  

 

Am fwy o wybodaeth am ein gwasanaethau neu i archebu digwyddiad arlwyo, cysylltwch â ni.

HWB Bach
HWB Bach
HWB Bach 1
HWB Bach 1
Hwb Bach - Ice tea
HWB Back - Te Rhew