Skip to main content

Sboncen

Beth Sy'n Cael Ei Ganiatáu

 • Chwarae Senglau - dim cyfyngiadau

Am ragor o wybodaeth a syniadau ar gyfer hyfforddiant sboncen sy’n cadw pellter cymdeithasol ewch i: www.squash.wales/covid-19/

Defnydd o Gyrtiau 

 • Mae archeb am un sesiwn yn 40 munud a sesiwn dwbl yn 80 munud. 

Gorchuddion Wyneb

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y Ganolfan ar wahân i pan rydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu’n ymarfer.

Cadw Pellter Cymdeithasol 

 • Cofiwch gadw 2m o bellter cymdeithasol (os yw’n bosib) ym mhob rhan o’r ganolfan.
 • Cadwch at yr arwyddion ar gyfer mynedfeydd ac allanfeydd yn y Dderbynfa.

Iechyd, Diogelwch a Hylendid

 • Ni ddylai unrhyw un adael ei gartref i chwarae Sboncen os oes ganddo ef, neu rywun mae’n byw gydag ef, symptomau COVID -19, sy’n cael eu cydnabod ar hyn o bryd fel: - Tymheredd uchel – Peswch newydd, parhaus – Colli, neu newid i, synnwyr arogli neu flasu.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Cofiwch ei ddefnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl eich ymweliad â’r ganolfan.
 • Mae chwistrell glanhau a thyweli papur yn cael eu darparu. Cofiwch sychu pob arwyneb ar ôl chwarae (e.e. handlenni drysau, offer personol).

Offer 

 • Rhaid cadw unrhyw fagiau’n ofalus ym mlaen y cwrt rydych chi’n chwarae arno.

Hyfforddiant 

 • Rhaid i hyfforddwyr sboncen ddilyn cyfarwyddyd Sboncen Cymru ar gyfer gweithgarwch hyfforddi bob amser.

 

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau 

 • Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu gymorth staff, plîs ewch i’r Dderbynfa neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123.