Skip to main content

Dosbarthiadau Ffitrwydd

Dosbarthiadau Ffitrwydd 

 • 15 munud rhwng archebion yn cael ei ddarparu i sicrhau cyfnod cyfnewid i gwsmeriaid – cofiwch gyrraedd ar amser a gorffen yr archeb ar amser. Mae’r dosbarthiadau’n 45 munud o hyd.
 • Ni fydd unrhyw gyfleusterau newid ar gael.
 • Uchafswm o 30 o gyfranogwyr ym mhob dosbarth ffitrwydd. (gall y niferoedd fod yn llai gan ddibynnu ar leoliad y dosbarth).

Gorchuddion Wyneb

 • Rhaid gwisgo gorchuddion wyneb bob amser yn y Ganolfan ar wahân i pan rydych chi’n cymryd rhan mewn chwaraeon neu’n ymarfer.

Cadw Pellter Cymdeithasol 

 • Cofiwch gadw 2m o bellter cymdeithasol (os yw hynny’n bosib) ym mhob rhan o’r ganolfan.
 • Dilynwch yr arwyddion mynedfa ac allanfa yn y Dderbynfa.

Iechyd, Diogelwch a Hylendid 

 • Ni ddylai unrhyw un adael ei gartref i gymryd rhan mewn unrhyw ymarfer os oes ganddo ef, neu unrhyw un mae’n byw gydag ef, symptomau COVID -19, sy’n cael eu hadnabod ar hyn o bryd fel: - Tymheredd uchel – Peswch newydd, parhaus – Colli, neu newid, i’w synnwyr arogli neu flasu.
 • Mae diheintydd dwylo ar gael ym mhob rhan o’r ganolfan. Cofiwch ei ddefnyddio cyn, yn ystod ac ar ôl i chi ymweld â’r ganolfan.
 • Bydd papur glas a chwistrell glanhau ym mhob dosbarth. Rhaid glanhau’r offer cyn ac ar ôl ei ddefnyddio.

Offer 

 • Dewch â’ch mat llawr eich hun, mae stepiau a phwysau ar gael.

Cymorth Cyntaf ac Argyfyngau

 • Os oes arnoch chi angen cymorth cyntaf neu gymorth staff, ewch i’r Dderbynfa/dywedwch wrth eich hyfforddwr ffitrwydd, neu ein ffonio ni ar 0300 300 3123.
Diwrnod AmserDosbarth 
Llun18.00 – 18.45 Cylchedau
19.30 – 20.15 Ioga 
Mawrth17.30 – 18.15 Beicio Grŵp
18.30 – 19.15 Pilates 
19.30 – 20.15 Cylchedau
Mercher17.30 – 18.15 Cylchedau
18.45 – 19.30 Beicio Grŵp
Iau06.45 – 07.30HIIT 
18.00 – 18.45 Ioga 
Gwener18.00 – 18.45 Cylchedau
19:00 – 19:45Cylchedau (Beicio Grŵp o 7 Awst)
Sadwrn09.30 – 10.15 Beicio Grŵp
Sul18.30 – 19.15 Swmba 
19.30 – 20.15 Ioga 
Fitness Classes
Fitness Classes