Daliwr Record Byd Kyron Duke yn Nosbarth Coginio Chwaraeon Cymru

MEYSYDD GWAITH? 

  • Sylfeini tanwydd, adfer, cefnogi a hydradu ar gyfer iechyd a chanlyniadau perfformiad     
  • Dylanwadu ar well prydau bwyd ar gyfer mwy o athletwyr yn amgylchedd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, wrth deithio, mewn gwersylloedd ymarfer ac mewn cystadlaethau 
  • Gweithio i addysgu athletwyr am sut i golli / ennill / cyrraedd pwysau mewn ffordd ddiogel ac effeithiol 
  • Strategaethau maeth wrth deithio a chystadlu 
  • Ryseitiau a chanllawiau coginio addas ar gyfer athletwyr, rhieni, hyfforddwyr a chogyddion
  • Cefnogi gwasanaethau meddygol gyda sgrinio gwaed i werthuso statws haearn a lefelau fitamin D a sganio DEXA i fesur dwysedd esgyrn             
  • Cefnogi addysg ar ddiogelwch ategolion 
  • Cydweithredu â’n cydweithwyr yn Athrofa Chwaraeon Lloegr, Athrofa Chwaraeon yr Alban ac Athrofa Chwaraeon Gogledd Iwerddon i ‘ddatgloi pŵer bwyd’ ledled Prydain Fawr 

Ein henw da

Mae holl aelodau tîm Maeth Perfformiad Chwaraeon Cymru wedi cofrestru gyda SENr – y Gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer. Mae gan holl ymarferwyr Athrofa Chwaraeon Cymru dystysgrifau cynghorwyr UKAD diweddar. 

Mae ein Maethegwyr Perfformiad cyfredol wedi bod ar secondiad mewn gemau mawr, gan gynnwys Gemau’r Gymanwlad, Paralympaidd ac Ewropeaidd. 

Gweithio’n gyfannol

Mae’r tîm Ffordd o Fyw yn Perfformio yn cydweithio â’r holl ddisgyblaethau yn yr adran Gwyddoniaeth a Meddygaeth Chwaraeon, gan sicrhau dull cyfannol o weithredu yn gysylltiedig â phob athletwr. 

Gweminar            

Amcanion y gyfres hon yw datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddylanwadwyr ac ymddygiad sy’n effeithio ar ddewisiadau o ran bwyd, ac edrych ar sut gall yr amgylchedd hyfforddi gefnogi athletwyr i sicrhau’r dewisiadau maeth gorau posib.     

Chwaraeon Perfformiad Uwch - Newyddion Diweddaraf

Uchafbwyntiau ymchwil – effaith y Mislif ar athletwyr elitaidd

Mae’r mislif yn dabŵ o hyd ac yn parhau i gael effaith negyddol ar ferched mewn chwaraeon lefel uchaf,…

Darllen Mwy

Hyfforddi drwy bandemig

Roedd Zoe Denman-Ellis yn gwybod bod ganddi dasg heriol o’i blaen pan ofynnwyd iddi fod yn rheolwr tîm…

Darllen Mwy

Stori 2020 doedden ni byth yn meddwl oedd yn bosib

Os yw chwaraeon yn aml yn ymwneud â gwaith tîm a'r gallu i feddwl ar eich traed, mae'n bur debyg y bydd…

Darllen Mwy