Daliwr Record Byd Kyron Duke yn Nosbarth Coginio Chwaraeon Cymru

MEYSYDD GWAITH? 

  • Sylfeini tanwydd, adfer, cefnogi a hydradu ar gyfer iechyd a chanlyniadau perfformiad     
  • Dylanwadu ar well prydau bwyd ar gyfer mwy o athletwyr yn amgylchedd Canolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru, wrth deithio, mewn gwersylloedd ymarfer ac mewn cystadlaethau 
  • Gweithio i addysgu athletwyr am sut i golli / ennill / cyrraedd pwysau mewn ffordd ddiogel ac effeithiol 
  • Strategaethau maeth wrth deithio a chystadlu 
  • Ryseitiau a chanllawiau coginio addas ar gyfer athletwyr, rhieni, hyfforddwyr a chogyddion
  • Cefnogi gwasanaethau meddygol gyda sgrinio gwaed i werthuso statws haearn a lefelau fitamin D a sganio DEXA i fesur dwysedd esgyrn             
  • Cefnogi addysg ar ddiogelwch ategolion 
  • Cydweithredu â’n cydweithwyr yn Athrofa Chwaraeon Lloegr, Athrofa Chwaraeon yr Alban ac Athrofa Chwaraeon Gogledd Iwerddon i ‘ddatgloi pŵer bwyd’ ledled Prydain Fawr 

Ein henw da

Mae holl aelodau tîm Maeth Perfformiad Chwaraeon Cymru wedi cofrestru gyda SENr – y Gofrestr Maeth Chwaraeon ac Ymarfer. Mae gan holl ymarferwyr Athrofa Chwaraeon Cymru dystysgrifau cynghorwyr UKAD diweddar. 

Mae ein Maethegwyr Perfformiad cyfredol wedi bod ar secondiad mewn gemau mawr, gan gynnwys Gemau’r Gymanwlad, Paralympaidd ac Ewropeaidd. 

Gweithio’n gyfannol

Mae’r tîm Ffordd o Fyw yn Perfformio yn cydweithio â’r holl ddisgyblaethau yn yr adran Gwyddoniaeth a Meddygaeth Chwaraeon, gan sicrhau dull cyfannol o weithredu yn gysylltiedig â phob athletwr. 

Gweminar            

Amcanion y gyfres hon yw datblygu ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o ddylanwadwyr ac ymddygiad sy’n effeithio ar ddewisiadau o ran bwyd, ac edrych ar sut gall yr amgylchedd hyfforddi gefnogi athletwyr i sicrhau’r dewisiadau maeth gorau posib.     

Chwarae Fideo
Chwarae Fideo
Chwarae Fideo

Chwilio Sefydliad Chwaraeon Cymru

Athrofa Chwaraeon Cymru

Ein gwasanaeth o safon byd yn darparu cyngor i athletwyr.

Darllen Mwy