Skip to main content

Beth am fod yn hyfforddwr cryfder a chyflyru cymwys - gwella eich gallu i wella galluoedd corfforol athletwyr

  1. Hafan
  2. Athrofa Chwaraeon Cymru
  3. Cryfder a Chyflwr
  4. Beth am fod yn hyfforddwr cryfder a chyflyru cymwys - gwella eich gallu i wella galluoedd corfforol athletwyr

Dyfarniad hyfforddwr cryfder a chyflyru lefel 3 Cymdeithas Cryfder a Chyflyru y DU

Mae Dyfarniad Hyfforddwr Lefel 3 Cryfder a Chyflyru Cymdeithas Cryfder a Chyflyru y DU yn rhoi cymhwyster a gydnabyddir yn genedlaethol i chi ac mae wedi cael cymhorthdal ​​sylweddol gan Chwaraeon Cymru ar gyfer hyfforddwyr neu athrawon Addysg Gorfforol sy’n gweithio yn System Chwaraeon Cymru.

Mae Dyfarniad Hyfforddwr Cryfder a Chyflyru Lefel 3 UKSCA yn rhoi cymhwyster sy’n cael ei gydnabod yn genedlaethol i chi ac mae Chwaraeon Cymru wedi rhoi cymhorthdal sylweddol ato ar gyfer hyfforddwyr neu athrawon Addysg Gorfforol sy’n gweithio yn System Chwaraeon Cymru.

  • Wedi'i gymeradwyo gan CIMPSA
  • Yn cael ei weithredu gan hyfforddwyr Cryfder a Chyflyru proffesiynol sydd â phrofiad o weithio mewn 16 o wahanol chwaraeon ar lefel elitaidd
  • Mentora parhaus gyda staff Cryfder a Chyflyru Chwaraeon Cymru
  • Cymhorthdal mawr gan Chwaraeon Cymru - £600 (yn lle hyd at £1,500)
  • Addas ar gyfer hyfforddwyr ar bob lefel, athrawon Addysg Gorfforol ac arweinwyr chwaraeon eraill

 

I fod yn gymwys ar gyfer cyfradd gymhorthdal y cwrs hwn gyda Chwaraeon Cymru, bydd angen i chi lenwi'r ffurflen gais fer hon. Dyddiad cau i wneud cais - 26 Gorffennaf 2024.

Cael dadansoddiad llawn o'r cwrs i'ch mewnflwch – seb.moran@sport.wales

Nodyn Hygyrchedd. Mae’r ffilm yma'n dangos pobl ar Ddyfarniad Lefel 3 Cryfder a Chyflyru yn Chwaraeon Cymru. Mae’n dechrau gydag arweinydd y cwrs Seb Moran yn siarad am y cwrs, ac wedyn mae nifer o’r cyfranogwyr yn egluro pam eu bod yn cymryd rhan yn y cwrs. Mae'r siaradwyr i gyd yn lleoliad y gampfa gyda chyfranogwyr eraill yn y cefndir.

CWESTIYNAU CYFFREDIN

Beth yw'r ymrwymiad amser?

Y penwythnosau ymarferol, wyneb yn wyneb ar gyfer cwrs 2024 yw: 21-22 Medi, 19-20 Hydref, a 23-24 Tachwedd. Ar ôl hyn, bydd yr holl asesiadau ar-lein ac yn hyblyg. Bydd angen i chi ymrwymo i hyfforddi cyfranogwr (yn ddelfrydol byddai hwn yn athletwr rydych chi eisoes yn ei hyfforddi, ond gallai fod yn aelod o'r teulu neu'n ffrind sy'n cymryd rhan mewn unrhyw lefel o chwaraeon) drwy raglen Cryfder a Chyflyru a chadw portffolio cynhwysfawr o'ch cynlluniau a'ch darpariaeth dros gyfnod o 12 wythnos. 

Ydych chi’n darparu ar gyfer anghenion dysgu penodol?

Ydym! Rhowch wybod i ni os oes gennych chi unrhyw ofynion dysgu penodol neu anafiadau parhaus a allai effeithio ar eich gallu i gymryd rhan mewn sesiwn ymarferol, a byddwn yn darparu ar gyfer y rhain ar eich cwrs.

A fydd hyn yn caniatáu i mi gael fy yswirio i ddarparu mewn amgylchedd campfa?

Bydd! Os ydych chi eisoes yn gweithio drwy CRhC neu ysgol, dylai'r cymhwyster ganiatáu i chi gyflwyno Cryfder a Chyflyru fel rhan o'ch cyflogaeth a chael eich cynnwys yn eu polisi atebolrwydd presennol. Gallwch hefyd benderfynu cymryd yswiriant preifat os hoffech wneud eich gwaith Cryfder a Chyflyru preifat eich hun y tu allan i'ch sefydliad.

Beth os na allaf ddod i un o'r penwythnosau?

Er ein bod yn argymell mynychu pob diwrnod wyneb yn wyneb i gael y gorau o'r cwrs, byddwch yn dal yn gallu cwblhau'r cymhwyster os na allwch fynychu un o'r dyddiau / penwythnosau. Efallai y bydd angen i chi gwblhau rhywfaint o waith annibynnol i ddal i fyny gartref, neu ddod i mewn yn ystod diwrnod o'r wythnos os byddwch yn colli un o'r asesiadau ymarferol.

UK Strength and Conditioning Association Logo and CIMSPA logo