Skip to main content
  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Adran 8 - Unigolion sy’n cael sylw yn ein herthyglau neu ein cylchlythyrau

Adran 8 - Unigolion sy’n cael sylw yn ein herthyglau neu ein cylchlythyrau

Pa wybodaeth bersonol fyddwn ni’n ei defnyddio     

Eichenw;

Eich cyswllt â chwaraeon yng Nghymru;

Manylion personol eraill rydych yn eu rhoi i ni fel rhan o’ch stori. 

Sut byddwn yn sicrhau’r wybodaeth bersonol          

Cael ei darparu gennych chi wrth i chi gytuno i gael sylw mewn erthygl neu gylchlythyr. 

At ba ddiben rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol        

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth bersonol sydd wedi’i darparu yn yr erthygl/cylchlythyr;         

Bydd yr erthygl/cylchlythyr yn cael ei roi ar ein gwefan [a/neu ei roi ar ein tudalen ni ar Facebook/cyfrif twitter] [a/neu bydd yn cael ei argraffu yn ein cylchgrawn].

Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni

Mae defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion ysgrifennu a dosbarthu’r cylchlythyr/erthygl yn seiliedig ar eich caniatâd penodol chi. 

Am faint o amser rydym yn cadw’r wybodaeth bersonol a pham          

Oni bai eich bod yn tynnu eich caniatâd yn ôl, mae’r erthyglau a’r cylchlythyrau’n parhau ar gael ar ein gwefan ni am 12 mis.