Skip to main content
  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Adran 11 Unigolion sy’n tanysgrifio i’n cylchlythyrau neu ein diweddariadau

Adran 11 Unigolion sy’n tanysgrifio i’n cylchlythyrau neu ein diweddariadau

Pa wybodaeth bersonol fyddwn ni’n ei defnyddio     

Eich enw a’ch cyfeiriad;

Eich cyfeiriad e-bost;

Y sefydliad rydych yn gweithio iddo a’ch swydd gydag ef; ac       

Eich dewisiadau dosbarthu.

Sut byddwn yn sicrhau’r wybodaeth bersonol          

Cael ei darparu gennych chi pan rydych yn tanysgrifio i’n cylchlythyrau a’n diweddariadau.

At ba ddiben rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol        

Rhoi’r cylchlythyrau neu’r diweddariadau rydych wedi gofyn amdanynt i chi;                     

Rhoi gwybodaeth gysylltiedig sydd o ddiddordeb i chi yn ein barn ni.                 

Y sail gyfreithiol rydym yn dibynnu arni

Byddwn yn dibynnu ar eich caniatâd i ddarparu’r cylchlythyrau neu’r diweddariadau yr ydych wedi gofyn amdanynt i chi ac i gadw eich manylion ar ein bas data tanysgrifio;               

Byddwn yn dibynnu ar ein budd dilys mewn hybu ein cynhyrchion a’n gwasanaethau i ddarparu gwybodaeth arall i chi, sydd o ddiddordeb i chi efallai.   

Am faint o amser rydym yn cadw’r wybodaeth bersonol a pham          

12 mis neu nes eich bod yn dweud wrthym am gael gwared ar y data

Canlyniadau peidio â darparu/caniatáu i ni sicrhau gwybodaeth bersonol                  

Heb eich manylion cyswllt, ni fyddwn yn gallu darparu cylchlythyrau a diweddariadau i chi; 

Gallwch optio allan o dderbyn gwybodaeth gysylltiedig wrth danysgrifio i’n cylchlythyrau a’n diweddariadau a bob tro rydym yn cysylltu â chi wedi hynny.