Skip to main content
  1. Hafan
  2. Cynnwys
  3. Adran 4 - Aelodau clwb neu gorff chwaraeon a’r sector chwaraeon a’r rhai sy’n helpu i gefnogi’r sector chwaraeon

Adran 4 - Aelodau clwb neu gorff chwaraeon a’r sector chwaraeon a’r rhai sy’n helpu i gefnogi’r sector chwaraeon

Pa wybodaeth bersonol fyddwn ni’n ei defnyddio           

  • Eichenw;
  • Eichcyfeiriad;
  • Eich cyfeiriad e-bost;
  • Eich rhif ffôn;
  • Eich cyswllt â/swydd mewn clwb neu gymdeithas chwaraeon.   

Sut byddwn yn sicrhau’r wybodaeth bersonol   

Cael ei darparu gennych chi neu gan y clwb, cymdeithas neu sefydliad rydych yn gysylltiedig ag ef. 

At ba ddiben rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol

Byddwn yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol i gyfathrebu â chi ac at ddibenion gweinyddu cyffredinol.           

Y sail gyfreithiol ar gyfer prosesu rydym yn dibynnu arni

Bydd ein defnydd o’ch gwybodaeth bersonol yn angenrheidiol ar gyfer cyflawni tasg a wneir er budd cyhoeddus neu wrth ymarfer yr awdurdod swyddogol sydd wedi’i ymddiried ynom ni.

Am faint o amser rydym yn cadw’r wybodaeth bersonol a pham

Fel rheol rydym yn cadw eich gwybodaeth bersonol am hyd eich cyswllt â’r clwb neu’r gymdeithas benodol.