Skip to main content

RHEOLI EICH CLWB

Mae strwythur clwb cadarn yn dod o’r top, felly gadewch i Atebion Clwb eich dysgu chi sut i roi prosesau rheoli llwyddiannus yn eu lle a chynllunio ymlaen i wneud eich clwb y gorau y gall fod.

Mae rhoi strwythurau a phrosesau clwb cadarn yn eu lle, bod yn atebol a chynllunio ymlaen i gyd yn rhan o redeg clwb chwaraeon. Gair arall am hyn yw llywodraethu – sydd mewn gwirionedd yn golygu’r system ar gyfer rheoli eich clwb neu eich sefydliad. 

Efallai bod hyn i gyd yn ymddangos yn ddyrys i ddechrau, ond bydd yr adran yma’n helpu i’ch arwain chi drwy’r gwaith – un cam ar y tro!