Wrth lansio'r gronfa, dywedodd Sam Warburton OBE, a ddechreuodd ei yrfa yn chwarae i glwb rygbi Rhiwbeina: "A minnau wedi fy magu yng Nghaerdydd, roeddwn yn ddigon ffodus i gael hyfforddi gyda chyfleusterau ardderchog. Ond rwy'n gwybod nad yw pob camp neu athletwr mor lwcus felly mae'n bwysig ein bod yn gwella'r cyfleusterau ledled Cymru i annog y genhedlaeth nesaf i gael hwyl ac i gyflawni eu potensial."

Dywedodd yr Arglwydd Elis-Thomas, y Dirprwy Weinidog Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth: "Boed honno'r neuadd rydych chi'n dawnsio ynddi neu'r cae rydych chi'n chwarae arno, mae cael y cyfleusterau chwaraeon cywir ar waith yn cael effaith fawr ar brofiad unigolyn - ac ar y tebygrwydd y bydd yn cymryd rhan yn rheolaidd.

"Mae ein buddsoddiad mewn cyfleusterau mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru yn dangos ymrwymiad cadarn i gefnogi Cymru iach ac egnïol. Mae'n braf iawn gweld ein bod wedi gallu dyrannu cyllid i sicrhau gwasgariad daearyddol da ledled Cymru ac ar draws cymaint o chwaraeon."

Darllenwch restr lawn o'r 118 o brosiectau sydd wedi rhannu'r £1m+ o gyllid Lle i Chwaraeon, neu chwiliwch am fanylion am nifer o'r prosiectau a fydd yn gwella Cymru fel lle i chwaraeon yn fuan iawn. 

Mwy o wybodaeth yma am gyllid grantiau cymunedol, neu ewch i wefan Atebion Clwb am becyn llawn cyngor a chyfarwyddyd i glybiau a gwirfoddolwyr chwaraeon yng Nghymru.