Mae ymchwil diweddar gan Chwaraeon Cymru a Llywodraeth Cymru wedi datgelu bod galw cudd sylweddol am chwaraeon eira yng Nghymru, gyda 12% o blant ysgol (ffynhonnell: Arolwg ar Chwaraeon Ysgol) a 9% o oedolion (ffynhonnell: Arolwg Cenedlaethol Cymru) yn dweud y byddent yn hoffi cymryd rhan mewn chwaraeon eira.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog ar gyfer Diwylliant, Chwaraeon a Thwristiaeth, yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas: "Rydw i'n hynod falch ein bod ni wedi gallu darparu cyllid i foderneiddio'r cyfleusterau yma. Gan fod 2020 yn Flwyddyn yr Awyr Agored yng Nghymru, ble well i ddechrau na thrwy gael gwared ar dipyn o we pry cop ar lethr sgïo? Mae llethrau artiffisial yn lle delfrydol i ddechreuwyr roi cynnig ar chwaraeon eira a magu hyder."

Dywedodd Brian Davies, Prif Weithredwr Dros Dro Chwaraeon Cymru: "Mae'r £5m o gyllid Lle i Chwaraeon a gafodd ei ddyrannu gan Lywodraeth Cymru yr adeg yma y llynedd wedi cael ei rannu ymhlith mwy na 150 o brosiectau a fydd yn helpu i wella cyfleusterau mewn tua 30 o wahanol chwaraeon. O ystyried bod cymaint â hyn wedi cael cymorth, a bod galw'n bodoli o hyd, byddwn yn parhau i weithio gyda Llywodraeth Cymru ar ffyrdd o wella'r stoc o gyfleusterau chwaraeon ledled Cymru."

I gael gwybod mwy am Ganolfan Sgïo Llandudno, ewch i www.jnlllandudno.co.uk, neu ewch i www.skicardiff.co.uk am bopeth rydych chi angen ei wybod am Ganolfan Sgïo Caerdydd.  
 

Newyddion Diweddaraf

Trawsnewid Pêl Droed Merched yng Nghymru... a thu hwnt

Bydd pêl droed Cymru yn cychwyn 2021 gyda chyfle i gael sedd wrth y bwrdd mwyaf pwerus yn y gamp.Mae…

Darllen Mwy

CICIO DAN Y LLIFOLEUADAU AR HEOL CLARBESTON

Mae Clwb Pêl Droed Amatur Heol Clarbeston yn Sir Benfro yn cynllunio ar gyfer dyfodol mwy disglair drwy…

Darllen Mwy

CYLLID YN RHOI HWB I YMGYRCH CYNHWYSIANT CLWB BOWLS

Gydag aelodau rhwng naw a 95 oed bywiog iawn, mae Cymdeithas Bowls Dan Do Sir Faesyfed yn Llandrindod…

Darllen Mwy