Beth yw’r Fframwaith Llywodraethu ac Arwain?

Mae’n cynnwys saith egwyddor ac ymddygiad allweddol y dylai byrddau eu defnyddio i helpu i arwain sefydliad. Drwy fabwysiadu’r Fframwaith, mae’n haws i chi feincnodi eich cynnydd a gwella’n barhaus.

Mae wedi’i gynllunio i fod yn hyblyg ac yn syml i wella arferion busnes ac arweinyddiaeth. Y nod yw bod yn gefnogol wrth weithio o ddydd i ddydd, gan wella’r ffordd mae sefydliadau’n gweithredu.

Gallwch lawrlwytho’r Fframwaith yma.

 

Astudiaethau Achos

Ydi eich sefydliad chi’n manteisio i’r eithaf ar y Fframwaith? Darllenwch ein hastudiaethau achos i weld sut mae eraill yn ei ddefnyddio:

Strategaeth Chwaraeon Cymru

Rydyn ni eisiau datgloi manteision chwaraeon i bawb yng Nghymru. I wneud hynny, rydyn ni’n gwybod na allwn ni sefyll yn llonydd. Rhaid i Chwaraeon Cymru ddal ati i symud.Dyma pam rydyn ni wedi datblygu’r strategaeth Galluogi Chwaraeon yng Nghymru i Ffynnu.…

Darllen Mwy