Skip to main content

Polisïau a Llywodraethu

Ni yw’r sefydliad cenedlaethol sy’n gyfrifol am ddatblygu a hybu chwaraeon a gweithgarwch corfforol yng Nghymru.

Fel corff a noddir gan Lywodraeth Cymru, rhaid i ni gadw at reolau a chyfrifoldebau ar gyfer llywodraethu da ac mae gennym ni nifer o ddyletswyddau y mae’n ofynnol i ni eu bodloni.

Mae’r adran yma’n darparu gwybodaeth am ein dyletswyddau, am lywodraethu Chwaraeon Cymru ac am yr adnoddau a’r gefnogaeth ar gyfer y sector chwaraeon yng Nghymru.

Polisïau a Llywodraethu
0
Fesul Tudalen: