Skip to main content

Digwyddiad rhif un chwaraeon Cymru yn ystod y degawd…

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Digwyddiad rhif un chwaraeon Cymru yn ystod y degawd…

Mae buddugoliaeth Geraint Thomas yn y Tour de France yn 2018 wedi cael ei phleidleisio fel eich hoff ddigwyddiad chwaraeon ar gyfer Cymru yn ystod y degawd diwethaf! Mae'n cymryd ei le ar frig y podiwm ar ôl trechu Hal Robson Kanu yn rownd derfynol ein cystadleuaeth cwpan Degawd Chwaraeon Cymru a benderfynwyd gan bleidleisiau'r cyhoedd ar gyfryngau cymdeithasol. Diolch i bawb a gymerodd ran.

Dyma sut gweithiodd y gystadleuaeth gyfan…

Rownd Gyntaf

GORNEST 1
Sam Vokes yn penio Cymru i rownd gyn-derfynol yr Ewros yn 2016 VS Hal Robson Kanu yn creu cynnwrf mawr yn y byd pêl droed gyda Y gôl honno yn yr un gêm.

Enillydd: Hal Robson Kanu (83% y pleidleisiau ar Twitter, Facebook ac Instagram)

GORNEST 2

Mark Williams yn troi'r cloc yn ôl i ennill Pencampwriaeth Snwcer y Byd 2018 VS Jade Jones yn cicio ei ffordd i gipio aur Olympaidd yn Llundain 2012.

Enillydd: Mark Williams (67% y pleidleisiau)

GORNEST 3
Ail gais Alex Cuthbert mewn buddugoliaeth yn erbyn Lloegr a gipiodd Bencampwriaeth y Chwe Gwlad 2013 VS Cais munud olaf anhygoel Shane Williams yn erbyn yr Alban yn 2010.

Enillydd: Shane Williams (72% y pleidleisiau)

GORNEST 4 - Dydd Iau 5 Rhagfyr
Yr hwylwraig Hannah Mills y bumed fenyw erioed yng Nghymru i ennill aur Olympaidd yn Rio 2016 VS Hollie Arnold yn taflu record byd newydd i gipio aur y waywffon yn y dosbarth F46 yn Rio 2016.

Enillydd: Hollie Arnold (54% y pleidleisiau)

GORNEST 5 - Dydd Gwener 6 Rhagfyr
Y codwr pwysau Gareth Evans yn ennill aur cyntaf Cymru yng Ngemau Cymanwlad 2018 a'i ddathliadau gwladgarol yn dilyn hynny! VS Tafliad anhygoel Aled Davies i ennill aur y ddisgen yn London 2012.

Enillydd: Aled Davies (54% y pleidleisiau)

GORNEST 6 - Dydd Sadwrn 7 Rhagfyr
Geraint Thomas y Cymro cyntaf erioed i ennill Tour de France yn 2018 VS Ail gôl wych Aaron Ramsey yn y fuddugoliaeth o 2-0 yn erbyn Hwngari i sicrhau cymhwyso ar gyfer Ewro 2020.  

Enillydd: Geraint Thomas (84% y pleidleisiau)

GORNEST 7 - Dydd Sul 8 Rhagfyr
Y neidiwr clwydi 400m Dai Greene yn carlamu heibio'r gweddill i gipio'r aur ym Mhencampwriaethau Athletau'r Byd 2011 VS Golffiwr Jamie Donaldson yn ennill Cwpan Ryder 2014.

Enillydd: Dai Greene (74% y pleidleisiau)

GORNEST 8 - Dydd Llun 9 Rhagfyr
Gareth Bale yn sgorio gôl gwbl anhygoel yn Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr 2018 VS Swansea City yn ennill Cwpan y Gynghrair yn 2013 - tlws mawr cyntaf erioed y clwb.

Enillydd: Gareth Bale (69% y pleidleisiau)

Rowndiau Gogynderfynol

ROWND GOGYNDERFYNOL 1 - Dydd Iau 12 Rhagfyr
Hal Robson Kanu yn creu cynnwrf mawr yn y byd pêl droed gyda Y gôl honno VS Tafliad anhygoel Aled Davies i ennill aur y ddisgen yn London 2012.

Enillydd: Hal Robson Kanu (68% y pleidleisiau)

ROWND GOGYNDERFYNOL 2 - Dydd Gwener 13 Rhagfyr
Gareth Bale yn sgorio gôl gwbl anhygoel yn Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr 2018 VS Mark Williams yn troi'r cloc yn ôl i ennill Pencampwriaeth Snwcer y Byd 2018.

Enillydd: Gareth Bale (69% y pleidleisiau)

ROWND GOGYNDERFYNOL 3 - Dydd Sadwrn 14 Rhagfyr
Geraint Thomas y Cymro cyntaf erioed i ennill Tour de France yn 2018 VS Y neidiwr clwydi 400m Dai Greene yn carlamu heibio'r gweddill i gipio'r aur ym Mhencampwriaethau Athletau'r Byd 2011.

Enillydd: Geraint Thomas (87% y pleidleisiau)

ROWND GOGYNDERFYNOL 4 - Dydd Sul 15 Rhagfyr
Cais munud olaf anhygoel Shane Williams yn erbyn yr Alban yn 2010 VS Hollie Arnold yn taflu record byd newydd i gipio aur y waywffon yn y dosbarth F46 yn Rio 2016.

Enillydd: Shane Williams (71% y pleidleisiau)


ROWND GYN-DERFYNOL 1 - Dydd Mawrth 17 Rhagfyr
Geraint Thomas y Cymro cyntaf erioed i ennill Tour de France yn 2018 VS Gareth Bale yn sgorio gôl gwbl anhygoel yn Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr 2018.

Enillydd: Geraint Thomas (79% y pleidleisiau)

ROWND GYN-DERFYNOL 2 - Dydd Mercher 18 Rhagfyr
Cais munud olaf anhygoel Shane Williams yn erbyn yr Alban yn 2010 VS Hal Robson Kanu yn creu cynnwrf mawr yn y byd pêl droed gyda Y gôl honno.

Enillydd: Hal Robson Kanu (55% y pleidleisiau)


ROWND DERFYNOL - Dydd Iau 19 a Dydd Gwener 20 Rhagfyr
Geraint Thomas y Cymro cyntaf erioed i ennill Tour de France yn 2018 VS Hal Robson Kanu yn creu cynnwrf mawr yn y byd pêl droed gyda Y gôl honno.

Enillydd: Geraint Thomas (52% y pleidleisiau)

Newyddion Diweddaraf

Y Paralympiad o Gymru Olivia Breen yn dyheu am fwy o fedalau yn Birmingham 2022

Olivia Breen yn edrych ymlaen yn fawr at gynrychioli Cymru yn y Gemau Cymanwlad nesaf

Darllen Mwy

Y Jamie Donaldson nesaf? Golff Cymru yn annog sêr y dyfodol i freuddwydio ar raddfa fawr

Mae’r gobeithion yn uchel bod seren golffio nesaf Cymru rownd y gornel

Darllen Mwy

Cydweithredu yn allweddol i ddatblygu’r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr

 Pan benodwyd Warren Abrahams yn brif hyfforddwr tîm rygbi merched Cymru ym mis Tachwedd 2020,…

Darllen Mwy

Mae casineb yn brifo Cymru

Mae Llywodraeth Cymru wedi lansio ymgyrch newydd sbon i fynd i’r afael â phob math o droseddau casineb…

Darllen Mwy

Stori Arbennig - Diffibrilwyr a Chwaraeon Cymunedol yng Nghymru

Yn ystod haf 2021 gwelwyd y byd chwaraeon yng Nghymru yn cael ei siglo gan farwolaeth dau chwaraewr…

Darllen Mwy

Dathlu treftadaeth chwaraeon wych Cymru

Mae pob camp yn hoffi anrhydeddu ei harwyr o'r gorffennol.Boed yn dimau neu'n unigolion, gall cydnabod…

Darllen Mwy