Skip to main content

Cefnogaeth i fwy na 1,000 o glybiau chwaraeon cymunedol

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cefnogaeth i fwy na 1,000 o glybiau chwaraeon cymunedol

Mae mwy na 1,000 o glybiau ar lawr gwlad wedi derbyn cyllid i helpu i sicrhau bod cyfleoedd chwaraeon a hamdden yn dychwelyd i gymunedau lleol yn dilyn pandemig Covid-19. 

Ers yr haf diwethaf, mae mwy na £3m wedi'i ddyfarnu gan Gronfa Cymru Actif Chwaraeon Cymru i glybiau dan arweiniad gwirfoddolwyr a sefydliadau nid-er-elw, ac mae mwy o arian ar gael o hyd. 

Gan ddefnyddio arian gan Lywodraeth Cymru ac arian sydd wedi cael pwrpas newydd o’r Loteri Genedlaethol, mae Cronfa Cymru Actif yn cynnig grantiau o rhwng £300 a £50,000 i helpu clybiau chwaraeon i oroesi'r pandemig, gwneud eu gweithgareddau'n ddiogel o ran Covid, a chefnogi cynlluniau clybiau i gynnig cyfleoedd chwaraeon gwell fyth y tu hwnt i'r argyfwng. 

 

Mae'r gronfa wedi cefnogi popeth, o hylif diheintio dwylo i baneli solar, hyd yma a dywedodd Sarah Powell, Prif Weithredwr Chwaraeon Cymru: "Er bod gweithgareddau wedi’u gohirio ar hyn o bryd , nid yw'n golygu bod rhaid i'n gwaith cynllunio na'n huchelgais ni stopio. Bydd chwaraeon yn dechrau ailagor yn ystod y Gwanwyn a gall Cronfa Cymru Actif helpu i sicrhau bod clybiau'n barod i ddychwelyd yn ddiogel cyn gynted ag y bydd canllawiau Llywodraeth Cymru yn caniatáu hynny. 

"Rydw i hefyd yn credu y bydd chwaraeon yn cael eu gwerthfawrogi'n fwy nag erioed pan fydd y pandemig yma drosodd felly bydd angen i glybiau fod yn barod am hynny. Mae'n gyffrous gweld y ffyrdd amrywiol mae clybiau eisoes yn dod o hyd i ffyrdd o wella eu cynnig yn y dyfodol a rhoi gwên yn ôl ar wynebau pobl." Mae ymchwil a gasglwyd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf gan Chwaraeon Cymru a Savanta ComRes yn awgrymu bod rhywfaint o'r anghydraddoldeb o ran cymryd rhan mewn chwaraeon wedi gwaethygu oherwydd y cyfyngiadau symud. Fel ymateb, mae Chwaraeon Cymru yn annog clybiau i ddefnyddio'r cyllid sydd ar gael i ddileu unrhyw rwystrau sy’n atal cymryd rhan mewn chwaraeon yn y dyfodol ac ymgysylltu â chynulleidfaoedd newydd. Ychwanegodd Sarah: "Rydyn ni eisiau gweithio gyda chlybiau i fynd i'r afael â phob math o anghydraddoldeb er mwyn sicrhau bod pawb yng Nghymru yn cael y cyfle i fod yn actif drwy chwaraeon. Mae Cronfa Cymru Actif ar gael i helpu gyda hyn, felly byddwn yn annog pob clwb a sefydliad sy'n darparu chwaraeon i ystyried sut gallent ddefnyddio'r cyllid i greu cenedl fwy actif ar ôl Covid." I gael gwybod mwy am Gronfa Cymru Actif, ewch i www.sport.wales/beactivewalesfund.

Newyddion Diweddaraf

Sut mae Ficer ym Mhontarddulais wedi datblygu i fod yn ‘Weinidog ar Wib’

Mae John Gillibrand wedi mynd o fod yn pwyso ychydig dros 15 stôn i ddim ond 12 stôn.

Darllen Mwy

Chwaraeon Cymru yn ymuno â Mind Cymru i gefnogi iechyd meddwl yn y Flwyddyn Newydd

Mae'r Flwyddyn Newydd yn dod, gan gynnig gobaith ac addewid ond, i rai, gall yr amser yma o'r flwyddyn…

Darllen Mwy

Mae'r gamp sy'n tyfu gyflymaf yn y byd wedi cyrraedd Cymru

Padel. Wedi clywed amdano erioed? Naddo mae’n debyg. Wel, mae'n gamp y gallech chi fod yn clywed llawer…

Darllen Mwy