"Er ein bod ni i gyd yn falch gyda pha mor bell rydyn ni wedi dod, mae gwir ddyhead yn y sgwad i wella ansawdd y chwarae ymhellach, a'n safle yn y byd."
ZAK JONES

O ganlyniad, mae gan Gymru safle balch fel y 18fed tîm gorau ar y blaned erbyn hyn yn safleoedd byd yr FIH, ar ôl symud i fyny saith lle, yn uwch na gwledydd fel yr Alban, yr Aifft, Rwsia, UDA a Tsieina.

Mae prif hyfforddwr tîm dynion Cymru, Zak Jones, a oedd yn y tîm y tro diwethaf i Gymru chwarae yn yr haen uchaf, yn hynod falch o gyflawniad diweddaraf y tîm.

Dywedodd Jones: "Rydw i'n hapus iawn dros y chwaraewyr a'r staff wrth gwrs, ac yn eithriadol falch ohonyn nhw a'u hymdrechion.

"Mae llawer iawn o waith caled ac ymrwymiad wedi cael ei wneud gan bawb cysylltiedig yn ystod y pedair blynedd ddiwethaf, sydd wedi cyfrannu at siwrnai anhygoel o adran C i'r chwech uchaf yn Ewrop.

"Mae'r safle uchaf yn ein hanes ni erioed yn dangos yr holl ddatblygu a dysgu sydd wedi digwydd, yn ogystal â'r aberth enfawr mae ein hathletwyr ni'n ei wneud."

Mae Cymru wedi bod yn rhagori ar ddisgwyliadau a'r gobaith yw y bydd eu llwyddiannau diweddaraf yn denu cyllid a nawdd newydd i'w helpu i wella eu safle byd-eang ymhellach eto.

Dywedodd Jones: "Er ein bod ni i gyd yn falch gyda pha mor bell rydyn ni wedi dod, mae gwir ddyhead yn y sgwad i wella ansawdd y chwarae ymhellach, a'n safle yn y byd.

"Ar ôl sefydlu perthynas dda gyda llawer o wledydd uwch eu safle yn ystod y 18 mis diwethaf, rydyn ni'n edrych ymlaen at yr her o chwarae yn eu herbyn yn amlach, ac at y cyfle mae hynny'n ei gynnig i ni wella eto.

"Hefyd, gan fod ein hadnoddau ni'n eithriadol brin, rydyn ni'n gobeithio y bydd y sylw a'r llwyddiant diweddar rydyn ni wedi'u cael yn arwain at gynnydd mewn nawdd a chyllid a fydd yn galluogi i hyn fynd i'r lefel nesaf."