Skip to main content

Mae pobl ifanc yn gwirioni ar dennis bwrdd, diolch i dechnoleg fodern

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Mae pobl ifanc yn gwirioni ar dennis bwrdd, diolch i dechnoleg fodern

Mae Clwb Tenis Bwrdd Cynffig yn defnyddio technoleg laser modern i helpu i wneud eu camp yn fwy deniadol fyth i bobl ifanc.

Mae gan y clwb o Ben-y-bont ar Ogwr, a sefydlwyd yn 2022, chwaraewyr o 10 oed hyd at yr henoed, ond mae’r mwyafrif dros 60 oed.

Diolch i Gronfa Byddwch Egnïol Cymru Chwaraeon Cymru – sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol – gallant bellach ymgorffori chwarae â thywysydd laser yn eu sesiynau. Nhw yw’r unig glwb yng Nghymru, ac o bosibl y DU, i gynnig hyn.

"Roeddwn i'n ddeg oed pan ddaeth Star Wars allan a byth ers hynny rydw i wedi gwirioni gyda lasers," eglurodd Simon Lau o'r clwb. Astudiodd Simon dechnoleg laser yn y brifysgol ac mae wedi gweithio gyda thechnoleg laser ers hynny. Parhaodd: " Mae pobl yn cael yr argraff bod plant yn sownd yn eu hystafelloedd gwely, yn chwarae gemau ar y ffôn neu ar gyfrifiadur. Roeddwn i'n meddwl y gallem ddefnyddio'r dechnoleg laser hon i gyflwyno senario tebyg i hapchwarae o fewn chwaraeon go iawn."

 

Bwrdd Tenis Bwrdd gyda laserau
Bwrdd Tenis Bwrdd gyda laserau

 

Mae tenis bwrdd laser yn defnyddio'r dechnoleg fodern, ddiweddaraf gyda laser tri lliw i daflunio graffeg ac animeiddiadau ar fwrdd tenis bwrdd. Gellir ei ddefnyddio fel cymorth hyfforddi i gyfarwyddo'r chwaraewr a defnyddio graffeg i ddangos ble i chwarae'r bêl.
Dywedodd Ben Thomas o’r clwb: “Dyma’r tro cyntaf i mi ei ddefnyddio ac mae eisoes wedi fy helpu i wybod ble i chwarae fy ergydion a beth i’w wneud.” Esboniodd Ben, sy'n mwynhau pob math o chwaraeon: "Mae tenis bwrdd mor angerddol ag mae'n cael ei chwarae ledled y byd. Felly, i gael y cyfleusterau sydd gen i yma, mae'n dda iawn."

 

Simon Lau

 

Mae Simon yn gobeithio y gall yr elfen hwyliog o gymysgu technoleg a chwaraeon helpu pobl ifanc i ddod i arferiad o fynychu clwb chwaraeon wythnosol a gosod arfer da am oes. Mae'n esbonio: "Chwaraewyr ifanc yw enaid unrhyw glwb bob amser. Rwy'n meddwl ei fod yn dda i'r clwb ar y cyfan. Rwyf wedi bod yn ymwneud â chwaraeon ar hyd fy oes ac rwy'n gwybod y manteision cadarnhaol y gall hyn eu cynnig i bawb, ifanc. ac yn hen."
"Mae hyn yn mynd i fod yn enfawr, bydd y plant wrth eu bodd," meddai Cerys Evans o Tennis Bwrdd Cymru. "Rwy'n gwybod cyn gynted ag y byddwn ni'n cael plant ysgol gynradd i mewn, maen nhw'n mynd i fod ag obsesiwn." Ychwanegodd: "Mae Cronfa Bod yn Egnïol Cymru wedi galluogi cymaint o glybiau ar draws y wlad i brynu offer newydd ac uwchsgilio eu hyfforddwyr i greu amgylcheddau gwirioneddol gadarnhaol ar gyfer chwaraeon. Mae'n wych gweld sut mae Clwb Tenis Bwrdd Cynffig wedi meddwl y tu hwnt i'r bocs wrth ystyried sut gall technoleg fodern hefyd chwarae rhan mewn gwneud chwaraeon hyd yn oed yn fwy pleserus.”
Derbyniodd Clwb Tenis Bwrdd Cynffig £9,354 gan Chwaraeon Cymru. Yn ogystal ag ariannu offer gan gynnwys sganiwr laser a chyfrifiadur, mae'r arian hefyd wedi cael ei ddefnyddio i brynu byrddau tennis bwrdd newydd.

Ariennir Cronfa Cymru Actif ag arian y Loteri Genedlaethol. Gall pob clwb a sefydliad chwaraeon dielw yng Nghymru wneud cais am grantiau rhwng £300 a £50,000 i wella mynediad at weithgarwch corfforol.

Newyddion Diweddaraf

Chwaeroliaeth beicio yn barod i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf

Mae chwech allan o’r deg menyw sydd wedi cael eu dewis i rasio dros garfan beicio trac Tîm Prydain Fawr…

Darllen Mwy

Hwb Dadansoddi Perfformiad Tîm Prydain Fawr yn dychwelyd i Gaerdydd

Mae Ystafell Taf yng Nghanolfan Genedlaethol Chwaraeon Cymru yn barod i drawsnewid unwaith eto yn gartref…

Darllen Mwy

Y clybiau cymunedol lle dechreuodd breuddwydion Olympaidd

Pan fydd Olympiaid Cymru yn camu allan ar lwyfan y byd yr haf yma, bydd byddin gyfan o wirfoddolwyr,…

Darllen Mwy