Skip to main content

Josh Tarling - Beicio

Josh Tarling yn dangos ei fedal aur
Llun: SW Pix

Enw: Josh Tarling

Tref Enedigol: Aberaeron

Clwb Cyntaf: CRT Gorllewin Cymru 

Cystadleuaeth: Ffordd y Dynion, Treial Amser y Dynion

Bydd Josh yn cystadlu yn Nhreialon Amser Unigol y Dynion ar ddydd Sadwrn 27 Gorffennaf ac yn Ras Ffordd y Dynion ar ddydd Sadwrn 3 Awst.

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Ydych chi’n feiciwr ifanc sydd eisiau datblygu eich sgiliau a chael profiad rasio? Mae gwybodaeth yma am sut gall Beicio Cymru eich helpu chi.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £127,134 i glybiau beicio yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.