Skip to main content

Lowri Thomas – Beicio (Wrth Gefn)

Lowri Thomas yn y gampfa
Llun: SW Pix

Enw: Lowri Thomas

Tref Enedigol: Y Fenni

Clwb Cyntaf: RC Y Fenni        

Cystadleuaeth: Sbrint y Merched (wrth gefn)

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Ydych chi’n feiciwr ifanc sydd eisiau datblygu eich sgiliau a chael profiad rasio? Mae gwybodaeth yma am sut gall Beicio Cymru eich helpu chi.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £127,134 i glybiau beicio yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.