Skip to main content

Rosie Eccles - Bocsio

Llun pen Rosie Eccles
Llun: Team GB

Enw: Rosie Eccles

Dinas Enedigol: Casnewydd 

Clwb Cyntaf: ABC Cas-gwent

Cystadleuaeth: 66kg y Merched

Bydd 66kg y Merched yn dechrau ar ddydd Sul 28 Gorffennaf.

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Oes gennych chi ddiddordeb mewn cymryd rhan mewn bocsio? Mwy o wybodaeth am sut gallwch chi gymryd rhan mewn bocsio yng Nghymru yma.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £148,689 i glybiau bocsio yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.