Skip to main content

Mae'r farchnad Yswiriant wedi newid yn ddramatig yn ystod pandemig COVID-19 a dylai pob un fod yn ymwybodol o'r tebygolrwydd o gostau sylweddol posib yn gysylltiedig â theithio. Gwnewch yn siŵr bod yswiriant teithio priodol yn ei le i ofalu am bob posibilrwydd sy'n ymwneud â COVID-19 gan gynnwys:

 

  • Yswiriant rhag canslo trip oherwydd cyfyngiadau COVID.
  • Yswiriant rhag athletwr/aelod o staff yn mynd yn sâl yn y wlad dramor ac felly angen:
    • cymorth meddygol yn y cyrchfan.
    • cludo adref i'r DU o'r cyrchfan - naill ai pan fydd yn ddigon da neu gludiant meddygol.
    • costau llety/hedfan pellach os oes angen ynysu dramor a chost gysylltiedig os oes angen i aelod o'r tîm aros gyda'r athletwr.
  • Ar gyfer athletwyr sy'n cael eu hariannu ym Mhrydain Fawr, gwnewch yn siŵr eich bod yn gwirio a yw eich camp eisoes wedi'i chynnwys o dan unrhyw bolisïau sy'n bodoli eisoes a allai ddarparu ar gyfer COVID-19