Allwedd:

Coch = Cyfnod Dychwelyd Hir 

Oren = Cyfnod Dychwelyd Cymedrol 

Gwyrdd = Cyfnod Dychwelyd Byr  

Esiamplau Ymarferol 

Esiampl 1 

Os yw athletwr wedi methu gwneud unrhyw hyfforddiant (0%) am 8 wythnos bydd yn ofynnol i’r athletwr wneud 8 wythnos o hyfforddiant cynnyddrannol er mwyn dychwelyd at hyfforddiant llawn (lefelau hyfforddi cyn COVID-19) 

Esiampl 2

Os yw athletwr wedi bod yn hyfforddi am 8 wythnosond gyda llwyth is (40%), bydd yn ofynnol i’r athletwr wneud 5.8 wythnos o hyfforddiant cynnyddrannol er mwyn dychwelyd at hyfforddiant llawn (lefelau hyfforddi cyn COVID-19)

Esiampl 3 

Os yw athletwr wedi bod yn hyfforddi am 8 wythnosond gyda llwyth is (80%), bydd yn ofynnol i’r athletwr wneud 3.7 wythnos o hyfforddiant cynnyddrannol er mwyn dychwelyd at hyfforddiant llawn (lefelau hyfforddi cyn COVID-19).

Argymhellion ar gyfer cynnal màs y Cyhyrau, Cryfder a Phŵer gydag adnoddau cyfyngedig

  • Codi pwysau ysgafnach i bwynt gwaith methiant ewyllysiol i wella’r budd, ac atal colledion ym màs y cyhyrau 
  • Anelu am 3 sesiwn yr wythnos
  • Gellir cynyddu’r dwysedd os yw’r amledd a geisir yn llai 
  • Cynnydd mewn pŵer yn bosib gan ddefnyddio amrywiaeth ehangach o lwythi 
  • Gweithio gyda bwriad a ffocws – ansawdd gyda’r bwriad o godi mor ffrwydrol â phosib              

Cofiwch, rhaid gwneud y canlynol...

  • Cynllunio adferiad digonol drwy gydol y cyfnod hwn 
  • Monitro pob ffurf ar straen corfforol a seicogymdeithasol 
  • Anelu am >8 awr o gwsg bob nos          
  • Cynnal safonau hylendid uchel