Mae Chwaraeon Cymru wedi sicrhau bod £550,000 ar gael drwy’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng, ac mae cynlluniau i ddarparu cefnogaeth i chwaraeon ailddechrau wedi cael eu llunio’n derfynol.   

Dywedodd Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn Chwaraeon Cymru:

“Mae ein tîm yn prosesu ceisiadau cyn gynted â phosib ac rydyn ni’n gwybod bod y gefnogaeth yn hanfodol i lawer o glybiau sydd wedi cael eu taro’n galed gan y cyfyngiadau symud. Yn llythrennol, mae cannoedd o glybiau wedi cael eu hachub rhag mynd i’r wal o ganlyniad i’r gronfa argyfwng yma. Mae’r buddsoddiad yma’n golygu, pan mae chwaraeon mewn lle i ailddechrau cynnig gweithgarwch, bydd gan bobl ym mhob cymuned yng Nghymru glwb lleol na fyddai wedi bodoli fel arall. Mae ein hasedau cymunedol yn gwbl hanfodol i les corfforol a meddyliol y genedl ac rydw i’n eithriadol falch ein bod ni wedi gallu chwarae rhan mewn diogelu cymaint ohonyn nhw.             

“Wrth gwrs, mae cyfnod anodd iawn o’n blaen o hyd. Gall clybiau sydd angen gwneud cais fod yn dawel eu meddwl y bydd cyllid ar gael os ydyn nhw’n bodloni ein meini prawf. Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad i ychwanegu at y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng pan mae angen, wrth i ni weithio drwy gynlluniau ar gyfer cefnogaeth ariannol bellach i helpu clybiau i ailddechrau.”

Mae mwy o wybodaeth am feini prawf cymhwysedd a chwestiynau ac atebion ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru yma. 

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau neu ymholiadau i emergencyrelief@sport.wales

Newyddion Diweddaraf

CLWB TAEKWONDO YN BRWYDRO YMLAEN AR GYFER Y DYFODOL: Cronfa Cymru Actif

Bydd unrhyw un sydd wedi mwynhau gwylio Jade Jones, enillydd medal aur Olympaidd dwbl Cymru, yn gwybod…

Darllen Mwy

Ashton Hewitt yn ysgrifennu llythyr agored at eraill sydd wedi'u heffeithio gan hiliaeth

Mae seren rygbi'r Dreigiau Ashton Hewitt wedi ysgrifennu llythyr agored yn gwahodd eraill sydd wedi…

Darllen Mwy

Mwy o gefnogaeth i weithwyr llawrydd chwaraeon

Mae Chwaraeon Cymru wedi ailagor ei Gronfa Gweithwyr Llawrydd Chwaraeon i ddarparu mwy o gymorth ariannol…

Darllen Mwy