Mae Chwaraeon Cymru wedi sicrhau bod £550,000 ar gael drwy’r Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng, ac mae cynlluniau i ddarparu cefnogaeth i chwaraeon ailddechrau wedi cael eu llunio’n derfynol.   

Dywedodd Owen Hathway, Cyfarwyddwr Cynorthwyol yn Chwaraeon Cymru:

“Mae ein tîm yn prosesu ceisiadau cyn gynted â phosib ac rydyn ni’n gwybod bod y gefnogaeth yn hanfodol i lawer o glybiau sydd wedi cael eu taro’n galed gan y cyfyngiadau symud. Yn llythrennol, mae cannoedd o glybiau wedi cael eu hachub rhag mynd i’r wal o ganlyniad i’r gronfa argyfwng yma. Mae’r buddsoddiad yma’n golygu, pan mae chwaraeon mewn lle i ailddechrau cynnig gweithgarwch, bydd gan bobl ym mhob cymuned yng Nghymru glwb lleol na fyddai wedi bodoli fel arall. Mae ein hasedau cymunedol yn gwbl hanfodol i les corfforol a meddyliol y genedl ac rydw i’n eithriadol falch ein bod ni wedi gallu chwarae rhan mewn diogelu cymaint ohonyn nhw.             

“Wrth gwrs, mae cyfnod anodd iawn o’n blaen o hyd. Gall clybiau sydd angen gwneud cais fod yn dawel eu meddwl y bydd cyllid ar gael os ydyn nhw’n bodloni ein meini prawf. Rydyn ni wedi gwneud ymrwymiad i ychwanegu at y Gronfa Cymorth Mewn Argyfwng pan mae angen, wrth i ni weithio drwy gynlluniau ar gyfer cefnogaeth ariannol bellach i helpu clybiau i ailddechrau.”

Mae mwy o wybodaeth am feini prawf cymhwysedd a chwestiynau ac atebion ar gael ar wefan Chwaraeon Cymru yma. 

Gellir cyfeirio unrhyw gwestiynau neu ymholiadau i emergencyrelief@sport.wales