Skip to main content

Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Gorllewin Cymru yn cymryd cam hanfodol tuag at drawsnewid chwaraeon cymunedol

Bydd ffigwr blaenllaw yn chwarae rhan fawr wrth siapio dyfodol chwaraeon a gweithgarwch corfforol ar draws Gorllewin Cymru.

Mae Dr Sue Barnes, Prif Swyddog Gweithredol Elusen Ambiwlans Awyr Cymru, wedi cael ei phenodi yn Gadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru – sefydliad newydd sbon sydd wedi ymrwymo i wneud cymunedau ar draws y rhanbarth yn iachach ac yn hapusach drwy weithgarwch corfforol.

Penlun Dr Sue Barnes
Mae gennym ni gyfle gwych i weithio gyda chymunedau a sefydliadau ar draws Gorllewin Cymru er mwyn gwella iechyd a lles yn ddramatig drwy fwynhau chwaraeon a bod yn actif.
Dr Sue Barnes, Cadeirydd Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru

Dywedodd Dr Barnes: “Mae gennym ni gyfle gwych i weithio gyda chymunedau a sefydliadau ar draws Gorllewin Cymru er mwyn gwella iechyd a lles yn ddramatig drwy fwynhau chwaraeon a bod yn actif. Dyma’r tro cyntaf i sefydliad fel hwn gael ei greu ar gyfer Gorllewin Cymru ac mae’n gyfle y mae angen i ni fanteisio yn llawn arno.

“Mae gan chwaraeon cymunedol gymaint o botensial i wella cymdeithas yn ei chyfanrwydd ac rydw i’n credu’n gryf y gallwn ni gael effaith sylweddol, drwy gydweithio fel rhanbarth.”

Mae Dr Barnes yn ymuno â'r Bartneriaeth gyda chyfoeth o brofiad a ddatblygwyd ar draws nifer o swyddi uchel eu proffil yn y sectorau cyhoeddus, preifat ac elusennol. Mae ganddi ddiddordeb oes yn y rôl y gall ffyrdd o fyw iach ei chwarae mewn iechyd a lles ac mae wedi eiriol yn gadarn dros y buddsoddiad economaidd mewn mesurau ataliol.

Gorllewin Cymru yw'r ail ranbarth yng Nghymru i sefydlu Partneriaeth Chwaraeon yn llwyddiannus. Mae ei chreu a phenodi Dr Barnes yn gerrig milltir arwyddocaol yn yr ymdrech draws-sector i newid y ffordd rydym yn cynllunio ac yn darparu cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol i gymunedau ledled Cymru.

Eisoes, mae ymdeimlad cadarn o gydweithio ar draws y rhanbarth gyda’r awdurdodau lleol, prifysgolion, clybiau chwaraeon proffesiynol rhanbarthol a’r bwrdd iechyd lleol yn dod at ei gilydd i greu Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru.

Mae Ben Lucas, Cadeirydd Dros Dro y Bartneriaeth yn ystod y cyfnod creu, yn camu i’r ochr nawr ond yn parhau fel Cyfarwyddwr Bwrdd:

“Rydw i wrth fy modd bod Dr Barnes yn cymryd rôl y Cadeirydd, mae hwn yn benodiad rhagorol i’r Bartneriaeth a’r Rhanbarth. Mae’r Bartneriaeth bellach mewn sefyllfa gref ac rydw i’n siŵr, o dan ei harweinyddiaeth hi, y bydd yn sicrhau llwyddiant i Orllewin Cymru,” meddai. “Drwy bwlio ein cryfder ar y cyd a thrwy gyfuno ein hadnoddau a’n harbenigedd, gallwn fod yn wirioneddol uchelgeisiol ar gyfer dyfodol chwaraeon cymunedol.”

Mae Partneriaeth Chwaraeon Gorllewin Cymru yn awyddus i feithrin cysylltiadau â phartneriaid a rhanddeiliaid allweddol.

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy