Skip to main content

Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Cyflwynydd teledu, JJ Chalmers, yn lansio'r ymgyrch am Newidiwyr Gêm Cymru

Fel rhan o ddathliad pen-blwydd 30 mlynedd y Loteri Genedlaethol, mae cyn Comander y Môr-filwyr Brenhinol a’r darlledwr, JJ Chalmers, wedi lansio’r ymgyrch i ganfod 30 o bobl sydd wedi gwneud pethau anhygoel dros y 30 mlynedd diwethaf gyda help y Loteri Genedlaethol.

Ledled y DU, mae miloedd o bobl sydd wedi defnyddio arian y Loteri Genedlaethol i gyflwyno newid, ysbrydoliaeth a llawenydd dwfn i filoedd. 

Ers tynnu’r Loteri Genedlaethol am y tro cyntaf ar 19 Tachwedd 1994, mae dros £2.3 biliwn wedi cael ei ddosbarthu ar gyfer achosion da yng Nghymru trwy 71,733 o grantiau unigol, gan wneud gwahaniaeth enfawr i sefydliadau a phrosiectau celfyddydol, treftadaeth, chwaraeon a chymunedol yn yr ardal. 

Mae clybiau a phrosiectau chwaraeon ledled Cymru wedi cael £377m dros 29 mlynedd, diolch i chwaraewyr y Loteri Genedlaethol. Dyfarnwyd £6,177,013 o'r cyfanswm hwnnw gan Chwaraeon Cymru drwy Gronfa Cymru Actif rhwng Ebrill 2023 a Mawrth 2024.

Mae Chalmers yn annog y cyhoedd i ddathlu cyflawniadau anhygoel gan unigolion ysbrydoledig ar draws Cymru trwy eu henwebu fel Newidiwr Gêm y Loteri Genedlaethol.  

Mae’r gŵr 37 mlwydd oed yn deall pwysigrwydd dathlu arwyr sydd heb gael eu cydnabod mwy na llawer. Fel cyn Comander y Môr-filwyr Brenhinol, dioddefodd anafiadau erchyll a newidiodd ei fywyd tra’n gwasanaethu ac mae ganddo stori neilltuol i’w hadrodd. Fel cyn is-gorpral gyda Commando 42 yn y Môr-filwyr Brenhinol, cafodd JJ ei anafu mewn ffrwydrad IED yn Afghanistan yn 2011 gan ddioddef anafiadau erchyll yn y ffrwydrad a laddodd dau o’i gydweithwyr. Gan bron â cholli ei ddwy fraich trwy drychiad, collodd dau fys, dioddefodd anafiadau i’w wyneb a’i goes, ac roedd ei ben-elin dde wedi’i malurio’n llwyr. 

Mae wedi wynebu brwydr lem i wella, ond yn groes i’r rhagolygon, llwyddodd i oresgyn adfyd a thrallod i ennill medal aur yn y Gemau Invictus yn 2014 ac mae wedi meithrin gyrfa lwyddiannus mewn darlledu, gan fod y cyflwynydd anabl cyntaf i gyflwyno’r Gemau Olympaidd. Ef yw Noddwr yr elusen Help for Heroes, yn Llysgennad ar gyfer y Gemau Invictus, ac mae’n teithio’r wlad yn rhoi sgyrsiau ysbrydoledig a gweithdai cymhellgar i ysgolion a busnesau. 

Mae JJ Chalmers yn dal gwobr newidiwr gêm y Loteri Genedlaethol
Rwy’n credu ei bod yn wirioneddol bwysig ein bod yn dathlu’r unigolion ysbrydoledig hyn ac yn diolch iddynt am y cyfan a wnant.
JJ Chalmers

Gan annog pobl i gyflwyno eu henwebiadau Newidiwr Gêm y Loteri Genedlaethol, dywedodd JJ: “Yn ystod fy nhaith tuag at adferiad ac wrth gymryd rhan yn y Gemau Invictus, rwyf wedi dod ar draws arwyr dirifedi heb gael eu cydnabod sy’n gweithio’n ddiflino i wella bywydau pobl o’u hamgylch. 

Rwy’n credu ei bod yn wirioneddol bwysig ein bod yn dathlu’r unigolion ysbrydoledig hyn ac yn diolch iddynt am y cyfan a wnant. Os ydych yn gwybod am rywun sydd wedi gwneud rhywbeth anhygoel gydag arian y Loteri Genedlaethol dros y 30 mlynedd diwethaf, yna rhowch o’ch amser i’w henwebu hwy fel Newidiwr Gêm y Loteri Genedlaethol.” 

Ychwanegodd Jonathan Tuchner, o’r Loteri Genedlaethol: “Ers ei sefydlu 30 mlynedd yn ôl, mae’r Loteri Genedlaethol wedi gallu atgyfnerthu cymunedau lleol, grymuso timau chwaraeon, diogelu a dathlu ein treftadaeth, cefnogi prosiectau amgylcheddol, rhyddhau doniau creadigol, grymuso’r henoed, a datgloi potensial pobl ifanc. Mae hynny oll diolch i’r chwaraewyr.  

“Fel rhan o’n dathliadau Pen-blwydd 30 mlynedd, rydym eisiau anrhydeddu’r sawl sydd wedi mynd y tu hwnt i’r galw i wneud gwahaniaeth yn eu cymunedau gyda help arian y Loteri Genedlaethol”. 

Bydd Newidwyr Gêm y Loteri Genedlaethol yn cydnabod pobl neilltuol o fewn y categorïau canlynol: 

  • Celfyddydau
  • Cymuned
  • Treftadaeth
  • Chwaraeon `


Bydd 30 o unigolion ysbrydoledig yn cael eu dathlu yn yr hydref gyda moment ysblennydd o gydnabyddiaeth genedlaethol i nodi eu hymdrechion anhygoel. Mae unrhyw un sydd wedi derbyn arian y Loteri Genedlaethol neu sy’n rhan o brosiect a ariennir gan y Loteri Genedlaethol yn gymwys am enwebiad. 

Bydd yr enillwyr unigol yn cael eu dewis gan banel beirniadu sy’n cynnwys aelodau o deulu’r Loteri Genedlaethol a byddant yn ennill tlws Newidiwr Gêm eiconig y Loteri Genedlaethol. 

A oes unigolyn ysbrydoledig yn eich clwb chwaraeon chi ddylai gael ei gydnabod? Enwebwch nhw fel Newidiwr Gêm y Loteri Genedlaethol a dilyn sianeli cymdeithasol Achosion Da’r Loteri Genedlaethol am fwy o wybodaeth.

Newyddion Diweddaraf

Beth mae clybiau chwaraeon yng Nghymru yn ei ddweud am y Grant Arbed Ynni?

Dyma rai o brofiadau a chyngor y clybiau sydd wedi defnyddio’r Grant Arbed Ynni.

Darllen Mwy

Jeremiah Azu: Y sylfeini cadarn wnaeth feithrin y dyn cyflymaf yng Nghymru

Daeth y sbrintiwr yn ddiweddar yr athletwr cyntaf erioed o Gymru i redeg 100m mewn llai na 10 eiliad.…

Darllen Mwy

Mae campfa bocsio Joe Calzaghe yn cael ei bywiogi gan grant poblogaidd.

Grantiau Arbed Ynni yn ôl ac maen nhw’n sicr yn hwb mawr – gofynnwch i’r pencampwr bocsio Joe Calzaghe.

Darllen Mwy