Skip to main content

Sêr Cwpan Rygbi'r Byd Cymru a'u clybiau rygbi cymunedol

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Sêr Cwpan Rygbi'r Byd Cymru a'u clybiau rygbi cymunedol

Mae Warren Gatland wedi cyhoeddi carfan swyddogol Cymru ar gyfer Cwpan Rygbi'r Byd 2023 eleni yn Ffrainc.

O'r 33 chwaraewr fydd yn croesi'r Sianel i gynrychioli Cymru ar y llwyfan mwyaf, byddai nifer wedi cael rhai o'u profiadau rygbi cyntaf mewn clybiau cymunedol ledled Cymru.

Mae'r clybiau hyn yn parhau i gynnig cyfleoedd i chwarae rygbi yn eu cymuned gyda rhywfaint o gefnogaeth gan gyllid Chwaraeon Cymru. Pwy a ŵyr, efallai y bydd seren nesaf Cwpan Rygbi'r Byd Cymru yn chwarae rygbi yn un o'r clybiau hyn heddiw.

Dyma rai o glybiau cymunedol aelodau carfan Cwpan Rygbi'r Byd Cymru sydd wedi cael cefnogaeth y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Cymru Actif. 

Sam Costelow a Tommy Reffell – Clwb Rygbi Pencoed

Mae'r clwb wedi cyflwyno Gavin Henson, Gareth Thomas a Gareth Cooper i ni. Y newydd-ddyfodiaid diweddaraf yw Sam Costelow a Tommy Reffell, a fydd yn cael eu blas cyntaf ar Gwpan Rygbi'r Byd yn Ffrainc 2023.

Dyfarnodd Chwaraeon Cymru £9,840 i Glwb Rygbi Pencoed drwy Gronfa Cymru Actif ym mis Mehefin 2023. Gwnaeth y clwb o Ben-y-bont ar Ogwr gais am lifoleuadau symudol fel y gallent arbed costau llogi lleoliadau ar gyfer hyfforddiant yn ystod nosweithiau tywyll y gaeaf. Gyda nifer o dimau dynion, menywod, ieuenctid ac iau y clwb i ddarparu ar eu cyfer, bydd y llifoleuadau symudol yn cael eu defnyddio'n effeithiol ac yn helpu i wneud y clwb yn fwy cynaliadwy yn ariannol ar gyfer y dyfodol.

Gallai seren ryngwladol Cymru yn y dyfodol fod yn paratoi'i ffordd ei hun i Gwpan Rygbi'r Byd o dan y llifoleuadau hynny. 

George North – Clwb Rygbi Llangefni

Mae rhanbarth Gogledd Cymru yn cael ei gynrychioli yng ngharfan Cwpan Rygbi'r Byd gan yr 8fed sgoriwr cais uchaf mewn rygbi rhyngwladol dynion - George North. Clwb Rygbi Llangefni oedd lle cododd bêl rygbi yn Ynys Môn am y tro cyntaf cyn iddo symud i Goleg Llanymddyfri gydag Academi'r Scarlets.

Cafodd y clwb £2,933 o arian y Loteri Genedlaethol drwy Gronfa Cymru Actif ym mis Medi'r llynedd. Gyda'r buddsoddiad mawr ei angen hwn, fe brynon nhw offer newydd sbon ar gyfer eu 11 tîm iau fel bod plant yn Ynys Môn yn cael y profiad rygbi gorau.

Gan obeithio cynyddu'r cyfleoedd rygbi i siaradwyr Cymraeg iaith gyntaf yng Ngogledd Cymru, maent hefyd wedi sicrhau cyllid i uwchsgilio eu gwirfoddolwyr Cymraeg ar gyrsiau hyfforddi.

Tommy Reffell yn curo'r cefnogwyr ar ôl gêm
Dechreuodd Tommy Reffell chwarae rygbi i Glwb Rygbi Pencoed

Newyddion Diweddaraf

Sut i gael camera chwaraeon ar gyfer eich clwb chwaraeon?

Oeddech chi'n gwybod y gallwch chi gael camera chwaraeon awtomatig ar gyfer eich clwb chwaraeon gyda…

Darllen Mwy

Clybiau chwaraeon i dalu llai am eu biliau ynni diolch i grantiau Chwaraeon Cymru

Mae Chwaraeon Cymru wedi dyfarnu £1m i helpu cyfleusterau clybiau chwaraeon cymunedol i ddefnyddio ynni'n…

Darllen Mwy

58 o glybiau chwaraeon cymunedol yn cael cefnogaeth gan y Grant Arbed Ynni

Bydd pob clwb neu brosiect yn defnyddio eu grant i wneud gwelliannau ecogyfeillgar i'w heiddo.

Darllen Mwy