Skip to main content

Sut aeth sesiwn flasu â Josh Stacey i ogoniant y Gymanwlad

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Sut aeth sesiwn flasu â Josh Stacey i ogoniant y Gymanwlad

Mae Josh Stacey yn gwybod y byddai ei daid wedi bod yn falch ohono - nid yn unig am ei fedal aur yn y Gymanwlad, ond am y siwrnai naw mlynedd a gymerodd iddo gyrraedd yno.

Enillodd Stacey fedal aur yng nghystadleuaeth senglau’r dynion yn nosbarthiadau para 8-10 yn yr NEC yn Birmingham, gan arwain y ffordd ar gyfer gorffeniad gorau erioed Cymru mewn tennis bwrdd yng Ngemau’r Gymanwlad.

Trechodd Josh Lin Ma o Awstralia yn y rownd derfynol, mewn categori ar gyfer chwaraewyr â nam corfforol cymedrol i ysgafn.

Roedd yr athletwr a aned yng Nghaerdydd wrth ei fodd yn ennill yr aur ar ôl hawlio efydd yn ei Gemau cyntaf ar Arfordir Aur Awstralia yn 2018.

Mae wedi bod yn siwrnai hir a throellog i’r chwaraewr 22 oed, a ddechreuodd gymryd rhan yn y gamp yn 13 oed. Roedd ei emosiwn wrth ennill ar y diwedd yn glir i bawb ei weld.

Wrth lapio ei hun ym maner Cymru ar y cwrt ar y diwedd, gan edrych ar ei ffrindiau a'i deulu yn y standiau, dywedodd Josh: "Fe fu farw fy nhaid ym mis Ebrill. Roedd hyn iddo fe!

“Mae'n rhywbeth rydych chi'n breuddwydio amdano. Rydw i mor ddiolchgar am yr holl gefnogaeth rydw i wedi’i chael, mae wedi bod yn anhygoel.”

Ar hap, fe wnaeth sesiwn blasu a gynhaliwyd yn ei ysgol helpu Josh i syrthio mewn cariad â thennis bwrdd. Hwn oedd y drws agored wnaeth ei alluogi i fynd ymlaen i fod yn un o chwaraewyr gorau’r byd.

“Fe ddaeth fy hyfforddwr tymor hir, Simon Oyler, i fy ysgol uwchradd i gynnal sesiynau tennis bwrdd,” meddai Josh.

“Dim ond sesiwn blasu oedd yn cael ei gynnig a doeddwn i ddim yn dda iawn, os ydw i’n onest, ond fe wnaeth fy natur gystadleuol i mi fod eisiau mynd yn ôl a cheisio gwella.

“O fewn ychydig wythnosau, roeddwn i wedi gwirioni’n llwyr a wnes i erioed edrych yn ôl ar ôl hynny.

“Fe wnes i chwarae rygbi, pêl droed a rhedeg trac. Roeddwn i'n mwynhau chwaraeon yn gyffredinol, ond doeddwn i ddim wedi dod o hyd i gamp roeddwn i wrth fy modd â hi ac yn awyddus iawn i'w ddilyn."

Josh Stacey yn dal Draig Goch Cymru yn uchel i ddathlu buddugoliaeth.
Josh Stacey yn dangos ei falchder dros Gymru wrth iddo ennill Aur Gemau'r Gymanwlad. Lluniau: Michael Loveder Photography
Fe wnes i chwarae rygbi, pêl droed a rhedeg trac. Roeddwn i'n mwynhau chwaraeon yn gyffredinol.
Josh Stacey

Bedair blynedd yn ôl, roedd Gemau'r Gymanwlad yn Awstralia yn brofiad syfrdanol i lanc 18 oed, er iddo ddod adref gyda medal.

“Roedd y tro diwethaf yn eithaf brawychus. Fy Gemau cyntaf i. Doeddwn i ddim yn disgwyl gwneud yn dda, ond roeddwn i'n ceisio cael rhywfaint o brofiad. Roedd y fedal yn annisgwyl, roeddwn i’n 18 oed ar y pryd ac roedd digon o chwaraewyr da allan yna.”

Ers hynny, mae Josh wedi parhau â'i gynnydd yn y gamp a chafodd le yn nhîm para tennis bwrdd Prydain Fawr ar gyfer Gemau Paralympaidd Tokyo.

“Rydw i wir wedi dod o hyd i fy lle. Mae rhai pobl yn cymryd 30 mlynedd i wneud hynny, roeddwn i'n ffodus o lwyddo mor ifanc.

“Rydw i’n ddiolchgar bod Simon wedi dod i mewn i fy ysgol i y diwrnod hwnnw. Mae wedi bod yn anhygoel ers hynny.

“Rydw i wedi cael profiad o lefydd nad oeddwn i erioed wedi meddwl y byddwn i. Mae hefyd yn braf iawn ailymweld â llefydd a mwynhau’r diwylliant.”

Mae Stacey yn ffrindiau mawr gyda Paul Karabardak, chwaraewr para tennis bwrdd arall o Gymru, a enillodd fedalau aur ac arian yn Tokyo y llynedd.

“Mae Paul yn foi gwych, yn berson mor neis i fod yn ei gwmni, rydyn ni'n dod ymlaen yn dda. Mae wedi bod yn gwneud yn dda iawn yn ddiweddar ac mae mewn sefyllfa dda wrth symud ymlaen.

“Fel un o gefnogwyr tîm pêl droed Abertawe, gofynnodd ei glwb iddo fynd â’i fedal Baralympaidd o amgylch Stadiwm Liberty ac roedd wrth ei fodd!

“Efallai, nawr bod gen i Aur y Gymanwlad, y bydd Dinas Caerdydd yn rhoi galwad i mi!

“Hogyn o Gaerdydd ydw i, felly byddai hynny’n wych!”

Newyddion Diweddaraf

Athletau wedi rhoi cymaint mwy na medalau i James Ledger

Roedd James yn poeni efallai nad oedd chwaraeon yn addas iddo, ond mae nawr yn gobeithio gwisgo fest…

Darllen Mwy

Meghan Willis: “Mae chwaraeon wedi fy ngwneud i’n fwy hyderus am fy anabledd.”

Mae Meghan Willis yn dweud bod nofio wedi rhoi cymaint mwy na medalau a goreuon personol iddi.

Darllen Mwy

Arian y loteri yn gwneud beicio yn hygyrch i bawb

Ar ôl dioddef gwaedlif ar yr ymennydd ac yntau ond yn naw oed, mae Tomas Evans wedi byw bywyd yn llawn…

Darllen Mwy