Skip to main content

Emma Finucane – Beicio

Emma Finucane yn chwifio ar y dorf ar gefn ei beic
Llun: SW Pix

Enw: Emma Finucane

Tref Enedigol: Caerfyrddin 

Clwb Cyntaf: Beicwyr Tywi

Cystadleuaeth: Sbrint Trac y Merched 

Bydd y cystadlaethau sbrint yn dechrau gyda Sbrint Tîm y Merched ar ddydd Llun 5 Awst.

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Ydych chi’n feiciwr ifanc sydd eisiau datblygu eich sgiliau a chael profiad rasio? Mae gwybodaeth yma am sut gall Beicio Cymru eich helpu chi.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £127,134 i glybiau beicio yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.