Skip to main content

Jeremiah Azu - Athletau

Jeremiah Azu yn gwenu yn ei git Athletau Cymru
Llun: Owen Morgan

Enw: Jeremiah Azu

Dinas Enedigol: Caerdydd

Clwb Cyntaf: Athletau Caerdydd

Cystadleuaeth: 100m y Dynion

Bydd 100m y Dynion yn dechrau ar ddydd Sadwrn 3 Awst.

Profiad Olympaidd: Cystadlu am y Tro Cyntaf

Oes gennych chi ddiddordeb mewn ymuno â chlwb Athletau? Dod o hyd i’ch clwb agosaf heddiw.

 

Yn ystod 2023/24, dyfarnwyd £86,089 i glybiau athletau yng Nghymru o Gronfa Cymru Actif - sy’n defnyddio arian y Loteri Genedlaethol - i helpu i wella cyfleoedd ar lawr gwlad.