Skip to main content

Daniel Jervis - Nofio

Nofiwr, Dan Jervis yn gwenu

Enw: Daniel Jervis
Ganwyd yn: Resolfen, Cymru
Ysgol(ion): 
Clwb (Clybiau): Clwb Nofio Nexus Valleys,Clwb Nofio Castell-nedd,Gweithgareddau Dŵr Dinas Abertawe
Dull: Dull Rhydd Pellter
Chwaraeon Eraill: 
Profiad Olympaidd: Cystadlu am y tro cyntaf
Medalau: Gemau’r Gymanwlad (Efydd 2014, Arian 2018)
Anrhydeddau Eraill:

Yn falch iawn o'i wreiddiau, Daniel Jervis fydd yr Olympiad cyntaf yn hanu o Resolfen - pentref bach yng Nghastell-nedd. Mae'n cyfaddef yn agored bod y Gemau Olympaidd yn obsesiwn ganddo, ac mae wedi bod erioed. Ymhlith ei atgofion Olympaidd gorau a mwyaf ysbrydoledig mae gwylio perfformiad arobryn Rebecca Adlington i gipio’r Aur yn Bejing 2008 a chael ei syfrdanu gan Seremoni Agoriadol Llundain 2012.

Roedd siom i obsesiwn Daniel gyda’r Gemau Olympaidd yn Rio 2016 wrth iddo fethu sicrhau lle yn Rio. Ar ôl gorfod aros blwyddyn ychwanegol oherwydd y gohirio, bydd yn cael cystadlu am y tro cyntaf yn y Gemau Olympaidd gyda 5 mlynedd arall o brofiad dan ei felt.

Ym mha glwb wnaeth Daniel ddechrau nofio?

Mae Clwb Nofio Nexus a Chlwb Nofio Castell-nedd wedi helpu Daniel yn ystod ei gyfnod cynnar yn y pwll cyn symud i Weithgareddau Dŵr Dinas Abertawe.             

Un peth doeddech chi ddim yn ei wybod am Daniel Jervis

Dechreuodd taid Daniel nofio ar ôl cael trawiad ar y galon. Ymunodd Daniel ag ef yn y pwll ac nid yw wedi edrych yn ôl. 

Ar ba ddyddiadau fydd Daniel yn cystadlu yn Tokyo 2020?

Dull Rhydd 1500m

Dydd Gwener, Gorffennaf 30 - 11.48 (BST) - Rhagbrofion 
Dydd Sul, Awst 1 - 02.44 - Terfynol