Skip to main content

Jacob Draper - Hoci

Dyn yn chwarae hoci i Gymru

Enw: Jacob Draper         
Ganwyd yn: Cwmbrân, Cymru
Ysgol(ion): Ysgol Trefynwy, Ysgol Rossall
Clwb (Clybiau): Clwb Hoci Gwent, Caerdydd a Met, Preston, Hamstead a San Steffan, Beerschot (Gwlad Belg)
Safle: Amddiffynnwr
Chwaraeon Eraill: Pêl Droed
Profiad Olympaidd: Cystadlu am y tro cyntaf
Medalau:
Anrhydeddau Eraill: Cymru (50 o gapiau), Prydain Fawr (16 o gapiau)

Cystadlodd Jacob am y tro cyntaf dros dîm Hoci Prydain Fawr yn ddim ond 21 oed, ar ôl creu argraff yn chwarae dros Gymru yn y Pencampwriaethau EwroHoci ychydig fisoedd ynghynt. Nawr mae ar fin gwneud ei ymddangosiad cyntaf yng Ngemau Olympaidd Tokyo 2020.

Mae Jacob wedi mynd ymlaen i gynrychioli Cymru yng Ngemau’r Gymanwlad ar yr Arfordir Aur ac mae bellach yn chwarae hoci dros Beerschot yng Ngwlad Belg.

Ym mha glwb wnaeth Jacob ddechrau chwarae hoci?

Dechreuodd Jacob chwarae hoci yng Nghlwb Hoci Gwent ar ôl cydio mewn ffon hoci am y tro cyntaf yn Ysgol Trefynwy.   

Un peth doeddech chi ddim yn ei wybod am Jacob Draper

Gallai gyrfa chwaraeon Jacob fod wedi dilyn llwybr gwahanol ar ôl bod yn rhan o academi bêl droed Dinas Caerdydd, wedi chwarae er pan oedd yn 7 oed. Wedyn, un diwrnod pan oedd tîm hoci’r ysgol yn brin o ychydig o chwaraewyr, cydiodd Jacob mewn ffon hoci am y tro cyntaf erioed ac nid yw wedi edrych yn ôl ers hynny.

Ar ba ddyddiadau fydd Jacob yn cystadlu yn Tokyo 2020?

Dydd Sadwrn, Gorffennaf 24 - yn erbyn De Affrica (10.30 BST)
Dydd Llun, Gorffennaf 26 - yn erbyn Canada (01.30)
Dydd Mawrth, Gorffennaf 27 - yn erbyn yr Almaen (02:00)
Dydd Iau, Gorffennaf 29 - yn erbyn yr Iseldiroedd (2:00)
Dydd Gwener, Gorffennaf 30 - yn erbyn Gwlad Belg (11:00)

Dydd Mawrth, Awst 3 - Rownd gynderfynol (02: 30/11: 00)
Dydd Iau, Awst 5 - Gêm y Fedal Efydd (02:30)
Dydd Iau, Awst 5 - Gêm y Fedal Aur (11:00)