Skip to main content

Datblygiad Ffitrwydd a Sbrint mewn Athletwyr Ifanc

Am ddim i fynychu

 

Am y Sesiwn:

Yn y sesiwn yma (yr ail mewn cyfres o ddau) bydd Adam yn rhannu'r wybodaeth am raglenni datblygu athletwyr hirdymor ac yn trafod sut mae rhyw ac aeddfedrwydd yn rhan o'r darlun ehangach. Bydd y sgwrs yn canolbwyntio ar ddatblygiad ffitrwydd aerobig a pherfformiad sbrint (anaerobig) ac yn edrych ar gyfnodau amser lle mae addasiadau carlam i hyfforddiant yn amlwg. Bydd y sgwrs yn taflu goleuni newydd ar sut gall newid patrymau gweithgarwch corfforol a thargedu ymddygiadau penodol ddylanwadu ar ffitrwydd aerobig ac, yn y pen draw, gwella perfformiad.

Am y Cyflwynydd:

Dechreuodd Adam Runacres ei PhD ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Hydref 2017. Caiff ei ariannu drwy KESS (Ysgoloriaeth Sgiliau'r Economi Wybodaeth), sydd mewn partneriaeth â Chwaraeon Cymru. Mae Adam bellach wedi cyflwyno ei PhD, ac mae ei astudiaeth sy'n edrych ar effeithiau hirdymor gyrfa chwaraeon elitaidd wedi'i derbyn i'w chyhoeddi yn y Journal of Sports Medicine.