Skip to main content

Gweithdy Delweddu Data

Sut i greu graffeg gwybodaeth a data gweledol effeithiol

Am y Sesiwn

Sut ydych chi'n creu data gweledol, siartiau a graffeg gwybodaeth effeithiol, diddorol ac, yn fwy na dim, defnyddiol? Pa egwyddorion ac arferion sy'n rhoi'r canlyniadau gorau?

Bydd yr awdur a'r dylunydd data, David McCandless o Information is Beautiful, yn rhannu ei ddull creadigol *seiliedig ar gysyniadau* o ddelweddu ar gyfer canlyniadau mwy effeithiol sy'n mynd 'y tu hwnt i'r siart bar'.

Gellir defnyddio'r ffordd hon o weithio ar gyfer llawer o allbynnau: cyflwyniadau, deunyddiau rhyngweithiol, straeon data, apiau, deunyddiau marchnata ac ati.

Mae'r seinar pedair awr hwyliog yma'n gymysgedd o ddarlithoedd ac ymarferion uniongyrchol gyda digon o ryngweithio a thrafod.

 

Defnyddiol ar gyfer:

  • Trosi adroddiadau ysgrifenedig, ymchwil a negeseuon yn raffeg weledol
  • Deall newyddiaduraeth data ac adrodd straeon gyda data
  • Geiriau a syniadau pobl sy'n awyddus i drosi cysyniadau yn iaith ddylunio
  • Meddylwyr gweledol / dylunio sydd eisiau ehangu dulliau gweithredu i gynnwys data
  • Ymarferwyr data / cod sydd eisiau gwella estheteg a medrusrwydd cysyniadol

 

Bywgraffiad yr Hyfforddwr

Mae David McCandless yn awdur, newyddiadurwr data a dylunydd gwybodaeth o Lundain sy’n gweithio ym maes print, hysbysebu, teledu a gwefannau. Mae ei flog a’i lyfrau llwyddiannus, Information Is Beautiful (2009) a Knowledge is Beautiful (2014), wedi ymrwymo i droi syniadau, problemau, gwybodaeth a data’n weledol – a darganfod patrymau a straeon newydd yn y môr o gorsydd data sydd o’n cwmpas ni.

www.informationisbeautiful.net | @infobeautiful