Skip to main content

Mynediad at Adnoddau a Digwyddiadau CLIP

  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Mynediad at Adnoddau a Digwyddiadau CLIP

Mae CLIP wedi cael ei sefydlu i gynorthwyo gyda dysgu a datblygu yn y sector chwaraeon yng Nghymru. Ond mae’r adnodd ar gael hefyd i aelodau’r cyhoedd. 

Mae gwahanol lefelau defnyddiwr yn CLIP - am ddim ac yn gofyn am dâl. 

Er bod CLIP yn cael cymorth ariannol gan Chwaraeon Cymru, mae unrhyw incwm sy’n cael ei gynhyrchu’n mynd yn ôl yn syth i gyfrannu at ddarparu dysgu drwy’r rhaglen. Mae codi ffioedd isel am ddigwyddiadau a mynediad blaenoriaeth yn rhoi gwell mynediad i fwy o bobl at gyfleoedd dysgu safonol.         

Addewid CLIP: 

  • Pedwar sesiwn dysgu ar-lein y mis (2 x sesiwn cyfathrebu, 2 x dirnadaeth/ ymchwil, ac eithrio misoedd Ebrill, Awst a Rhagfyr. 
  • Tanysgrifiadau’n rhoi mynediad agored ar unwaith i’r holl gynnwys a’r holl ddigwyddiadau.
  • Sesiynau dysgu’n cael eu huwchlwytho i fynediad cyffredinol (dim tanysgrifiad) chwe wythnos ar ôl y sesiwn.     
  • Pob sesiwn ar gael i gymryd rhan ar-lein.   
 DefnyddiwrMynediadCost

Aur CLIP 

 

Lefel tanysgrifio ar gael i bartneriaid Chwaraeon Cymru a staff Chwaraeon Cymru             

Tanysgrifiad yn cynnwys mynediad ar unwaith i’r HOLL gynnwys a’r HOLL sesiynau dysgu 

 

 

£30 y pen, y mis (ymrwymiad am isafswm o 3 mis) 

 

I gofrestru a gwneud taliad: 

 

I wneud taliad drwy anfoneb, anfonwch e-bost i communications @sport.wales  

 

I wneud taliad gyda Cherdyn Credyd neu Ddebyd ffoniwch:

Arian CLIP 

 

Mynediad awtomatig i bartneriaid Chwaraeon Cymru a staff Chwaraeon Cymru             

 

 

Mynediad at rywfaint o gynnwys cyfyngedig.

 

Dim sesiynau dysgu’n gynwysedig.

 

 

Sesiynau dysgu = £20 yr un

 

Sesiynau ar gael i’w harchebu drwy ddolenni ar wefan CLIP 

 

Efydd CLIP 

 

Mynediad Cyffredinol – cyhoeddus 

Mynediad cyfyngedig at erthyglau dethol 

 

 

 

£40 y pen, y mis (ymrwymiad am isafswm o 3 mis) 

 

I wneud taliad gyda Cherdyn Credyd neu Ddebyd ffoniwch:

 

Archebu sesiynau dysgu drwy ddolenni ar wefan CLIP, £30 y sesiwn.