DefnyddiwrMynediadCost

Aur CLIP 

 

Lefel tanysgrifio ar gael i bartneriaid Chwaraeon Cymru a staff Chwaraeon Cymru             

Tanysgrifiad yn cynnwys mynediad ar unwaith i’r HOLL gynnwys a’r HOLL sesiynau dysgu 

 

 

£30 y pen, y mis (ymrwymiad am isafswm o 3 mis) 

 

I gofrestru a gwneud taliad: 

 

I wneud taliad drwy anfoneb, anfonwch e-bost i communications @sport.wales  

 

I wneud taliad gyda Cherdyn Credyd neu Ddebyd ffoniwch:

Arian CLIP 

 

Mynediad awtomatig i bartneriaid Chwaraeon Cymru a staff Chwaraeon Cymru             

 

 

Mynediad at rywfaint o gynnwys cyfyngedig.

 

Dim sesiynau dysgu’n gynwysedig.

 

 

Sesiynau dysgu = £20 yr un

 

Sesiynau ar gael i’w harchebu drwy ddolenni ar wefan CLIP 

 

Efydd CLIP 

 

Mynediad Cyffredinol – cyhoeddus 

Mynediad cyfyngedig at erthyglau dethol 

 

 

 

£40 y pen, y mis (ymrwymiad am isafswm o 3 mis) 

 

I wneud taliad gyda Cherdyn Credyd neu Ddebyd ffoniwch:

 

Archebu sesiynau dysgu drwy ddolenni ar wefan CLIP, £30 y sesiwn.