Skip to main content

Ceisiadau Gwrthrych am Ddata

Sut y gall DSARs gyfrannu at seiber ond hefyd sut i adnabod a mynd i'r afael â DSAR ag arfau.

Yr elfennau ymarferol a gwmpesir:

  • Pwysigrwydd polisïau
  • Cydbwyso hawliau rhwng unigolion a'ch sefydliad.
  • Arweiniad i'r gyfraith ar y mater.

Mewngofnodi i weld y sesiwn

Mae’r fideo isod yn recordiad o’r sesiwn ‘Ceisiadau Gwrthrych am Wybodaeth?’ a gyflwynwyd gan Chwaraeon Cymru i bartneriaid ar 22 Tachwedd 2023.

CYFRINAIR: DSARGUIDE