Skip to main content

Diogelu'ch amgylchedd a thoriadau

Trosolwg o offer hollol rhad ac am ddim ond hanfodol i leihau neu atal ymosodiadau seiber.

Yr elfennau ymarferol a gwmpesir:

  • Sicrhau bod MFA wedi'i alluogi,
  • Polisïau cyfrinair
  • Rheolwyr cyfrinair
  • Camau tor-amod.

Dolenni Defnyddiol at sut i sefydlu Seibrddiogelwch Microsoft 365

Mewngofnodi i weld y sesiwn