Pen and notepads

GWNEUD CAIS

Bydd gan ymgeiswyr ffenest fer i gyflwyno eu ceisiadau. 

Bydd y ceisiadau’n cau ddydd Mercher 9fed Rhagfyr am 5pm.

Sylwer y gallai'r broses o gadarnhau cofrestru ar System Ceisiadau Grant Chwaraeon Cymru gymryd hyd at ddau ddiwrnod, yn enwedig os byddwch yn cofrestru dros y penwythnos.

Mae mynediad i'r gronfa ar gael tan Ragfyr 9fed, ac NID yw ceisiadau'n cael eu prosesu ar sail y cyntaf i'r felin.

 

FFYNONELLAU O HELP A DIWEDDARIADAU  

COFIWCH - BYDD Y CEISIADAU’N CAU DDYDD MERCHER 9FED RHAGFYR AM 5PM.

CYLLID ARALL I HELPU’R RHAI SYDD WEDI’U HEFFEITHIO GAN Y PANDEMIG:

Cronfa Cymru Actif

Cefnogaeth i Ddiogelu a Pharatoi chwaraeon cymunedol.

Darllen Mwy