Skip to main content

Ein Swyddi Gwag

  1. Hafan
  2. Gyrfaoedd
  3. Ein Swyddi Gwag

Ein Swyddi Gwag

Edrychwch ar y swyddi gwag sydd gennym ni yn Chwaraeon Cymru drwy glicio yma.  

Tarwch y botwm ymgeisio nawr a gofynnir i chi gofrestru a llenwi ffurflen gais. Sylwer nad ydym yn derbyn CV a dim ond ffurflen gais fyddwn yn ei hystyried.

Gallwch dracio cynnydd eich ceisiadau, cofrestru i dderbyn hysbysiadau ar e-bost am swyddi gwag Chwaraeon Cymru a dod yn rhan o’n cronfa o dalent ar gyfer cyfleoedd yn y dyfodol.  

Rydym yn croesawu gohebiaeth yn y Gymraeg, yn Saesneg neu’n ddwyieithog ac mewn ieithoedd a fformatau eraill. Byddwn yn ymateb yn yr iaith rydych chi wedi’i dewis ac ni fydd gohebu gyda ni yn y Gymraeg yn achosi unrhyw oedi.  

Ar ôl i chi gyflwyno eich ffurflen gais, byddwn yn anfon e-bost yn cadarnhau ei derbyn atoch chi. Wedyn byddwn yn dechrau llunio rhestr fer.   

Ar ôl llunio rhestr fer, byddwn yn rhoi gwybod i ymgeiswyr a ydynt wedi bod yn aflwyddiannus neu a ydynt wedi cael eu gwahodd i gyfweliad.  

Os cewch chi unrhyw broblemau gyda’n tudalennau e-recriwtio neu os hoffech chi roi adborth am y broses ymgeisio, cysylltwch â ni ar jobenquiries@sport.wales