Skip to main content

Diogelu Data Recriwtio

  1. Hafan
  2. Gyrfaoedd
  3. Diogelu Data Recriwtio

Cewch y wybodaeth ddiweddaraf drwy gofrestru ar ein rhestr bostio

Sylwer y bydd yr holl wybodaeth bersonol sy’n cael ei rhoi wrth gofrestru ac fel rhan o’r broses ymgeisio’n cael ei chadw a’i phrosesu yn unol â chofrestriad Chwaraeon Cymru o dan Ddeddf Diogelu Data 2018. 

 

Mae Cyngor Chwaraeon Cymru (yn masnachu fel Chwaraeon Cymru) wedi ymrwymo i warchod eich preifatrwydd a’ch gwybodaeth bersonol.

Mae’r polisi hwn (a’n telerau ar gyfer defnyddio’r wefan ac unrhyw ddogfennau y cyfeirir atynt ynddynt) yn datgan y sail ar gyfer prosesu unrhyw ddata personol rydym yn eu casglu gennych chi, neu yr ydych yn eu darparu i ni.  

 

Darllenwch y canlynol yn ofalus er mwyn deall ein harferion ynghylch eich data personol a sut byddwn yn eu prosesu. Cyn gwneud cais am swydd gyda Chwaraeon Cymru, adolygwch ein Polisi Diogelu Data.

 

Gallwch ddarllen mwy yma: http://privacy.sport.wales/  Ac i weld ein Polisi Preifatrwydd llawn cliciwch yma http://privacy.sport.wales/sw_external_facing_privacy_notice.pdf

Ein Swyddi Gwag

Darllen Mwy