Skip to main content

Mynediad am ddim i adnoddau addysg Chwaraeon Cymru i gefnogi chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ysgolion

  1. Hafan
  2. Addysg ac Athrawon
  3. Mynediad am ddim i adnoddau addysg Chwaraeon Cymru i gefnogi chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ysgolion

Mynediad am ddim i adnoddau addysg Chwaraeon Cymru i gefnogi chwaraeon a gweithgarwch corfforol mewn ysgolion 

Mae Chwaraeon Cymru wedi buddsoddi llawer yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf mewn gwneud cyfraniad positif at roi hyder i addysgwyr, yn ogystal â gwybodaeth a dealltwriaeth, i ddarparu cyfleoedd chwaraeon a gweithgarwch corfforol o safon mewn ysgolion a lleoliadau tebyg. 

Mae adnoddau Chwaraeon Cymru, sydd wedi’u datblygu yn bennaf drwy'r Rhaglen Addysg Gorfforol a Chwaraeon Ysgol (AGChY) a'r Rhaglen Llythrennedd Corfforol ar gyfer Ysgolion (RhLlCY), yn parhau i fod yn addas i'r diben i gefnogi Cwricwlwm presennol a newydd Cymru. Mae'r adnoddau canlynol (Cymraeg a Saesneg) ar gael am ddim mewn cymysgedd o ddogfennau Word a PDF[1] i addysgwyr a phartneriaid cefnogi yng Nghymru. I gael mynediad at yr adnoddau hyn, anfonwch e-bost at [javascript protected email address] yn amlinellu pa becynnau adnoddau yr hoffech eu cael. Bydd yr adnoddau'n cael eu hanfon atoch chi ar e-bost.

Gall ysgolion hefyd gysylltu â'u timau datblygu chwaraeon lleol i gael mynediad i'r adnoddau.

[1] Yn anffodus nid yw’r PDFs yma’n bodloni rheoliadau hygyrchedd ar hyn o bryd ac felly ni ellir sicrhau eu bod ar gael i’w lawrlwytho o’n gwefan ni. 

Yr Adnoddau

Darllen mwy am yr adnoddau addysg i gefnogi chwaraeon ysgol a gweithgarwch corfforol mewn ysgolion

Mynediad am ddim i adnoddau addysg

E-BOSTIWCH [javascript protected email address]