Clwb Antur Ynys Môn yn angor i'w aelodau yn ystod argyfwng Covid-19.

 

Mae cadw'n heini ac yn actif yn ffordd wych o liniaru straen Covid-19. Ac un sefydliad sy'n sicrhau bod ei aelodau'n cael hwrdd cadarnhaol yw Canolfan Ffitrwydd Codi Pwysau Caergybi a Môn ar Ynys Môn. A hwythau'n dilyn canllawiau'r llywodraeth a chau eu drysau ym mis Mawrth, cyhoeddodd y clwb y gallai aelodau fenthyg dymbelau, belau tegell a chyfarpar arall. Mae'n galluogi pobl leol i gadw'n heini ac yn actif, gan gynnwys Barbara Williams sy'n 80 oed, a rannodd ei sesiwn pwysau unigedd cymdeithasol ar Twitter. 

Mae'r stori llawn ar gael yma