Skip to main content

Ei Mawrhydi y Frenhines Elizabeth II

Fel un o sefydliadau cenedlaethol Cymru sydd â Siarter Frenhinol, rydym yn anfon ein cydymdeimlad diffuant at y Teulu Brenhinol ar farwolaeth y Frenhines.

Rydym wedi gostwng ein baneri yn y ddwy Ganolfan Genedlaethol fel arwydd o barch a byddwn yn cofio’n annwyl yr ymweliadau gan Ei Mawrhydi â digwyddiadau chwaraeon ledled Cymru a’r gefnogaeth a roddodd i’r gymuned chwaraeon drwy gydol ei theyrnasiad.

Mae llyfr cydymdeimlad ar gael yn https://www.royal.uk/