A dweud y gwir, cyn cael y gorau ar ddwy athletwraig clwb fwy adnabyddus, Emma Wookey (2il) ac Andrea Rowland (3ydd), roedd Bracegirdle wedi rhoi ei henw y llynedd ar gyfer Marathon Eryri - gyda'i dringfeydd serth o amgylch pentref Llanberis - fel ffordd o gael cwmni hen ffrindiau unwaith eto, yn hytrach nag i ennill y ras sy'n cael ei darlledu gan S4C.

"Dydw i ddim yn berson cystadleuol iawn fel arfer, ond roedd yn hwyl enfawr. Roeddwn i wedi bod yn sgwrsio gyda phobl bob cam rownd a gwneud llawer o ffrindiau ar y cwrs, ac rydw i'n mynd i'w gweld nhw eto eleni.

"Roeddwn i'n rhedeg gyda chariad fy chwaer am sawl milltir, oedd yn help mawr. Tua'r diwedd, roeddwn i'n rhedeg mwy ar ben fy hun ac roedd yn fwy anodd cymell fy hun i gyflymu.

"Roeddwn i'n gwybod 'mod i'n eithaf uchel i fyny yn ras y merched ond doeddwn i ddim yn gwybod ym mha safle oeddwn i.

"Dim ond ar y ddringfa olaf, pan wnes i basio rhai o'r merched eraill, oeddwn i'n teimlo'n eithaf cryf ac yn sylweddoli ble oeddwn i. Mae'n well gen i beidio gwybod ble rydw i mewn ras a dweud y gwir.

"Roedd pobl yn gweiddi 'mod i ar y blaen, ond mae mor swnllyd ac rydych chi'n teimlo wedi blino ac yn tueddu i gau popeth allan, dim ond canolbwyntio ar drïo rhedeg i'r diwedd.

Dim ond ei hail farathon oedd hon ond ers hynny mae Bracegirdle wedi rhedeg mwy o rasys cystadleuol ym Manceinion ac yn Lerpwl a nawr mae ganddi orau personol o 2:52:39 ar ôl rhedeg Marathon yn ardal Manceinion ym mis Ebrill.

Bydd yn ôl i amddiffyn ei theitl eleni a'i chyngor i unrhyw un sy'n rhedeg y pellter yma am y tro cyntaf yw edrych mwy ar y golygfeydd nag ar eu horiawr.

Ac ni fyddai buddugoliaeth annisgwyl arall yn golygu y byddai'n aberthu ei hagwedd hamddenol at hyfforddi am fformat gyda mwy o strwythur. Efallai y gwnaiff hi ymuno â chlwb athletau, ond mae'n rhaid i'r hwyl fod yn rhan o'r rhedeg o hyd.

"Mae fy mos i yn y gwaith yn aelod o glwb rhedeg yn Lerpwl ac mae wedi awgrymu i mi ymuno, ond fe es i at yr Harriers yn Lerpwl unwaith ond doedd o ddim i mi.

"Ond mae'n well gen i fynd allan ar ben fy hun - yn gynnar yn y bore neu'n hwyr yn y nos. Fe fyddwn i wrth fy modd yn gwneud ras wltra, ond dewis yr un iawn sy'n anodd.

"Rydw i'n rhedwr dyfal, felly po hiraf ydi'r ras, y gorau i mi. Rydw i wastad wedi bod yn rhedwr pellter hirach, ond cael amser i ymarfer ar gyfer un o'r rasys wltra fyddai'n anodd.

"Rhyw ddiwrnod efallai - gawn ni weld."