Skip to main content

Mwynhad yn allweddol i lwyddiant i enillydd Marathon Eryri

  1. Hafan
  2. Newyddion, Straeon a Digwyddiadau
  3. Newyddion, Erthyglau ac Ymgyrchoedd
  4. Mwynhad yn allweddol i lwyddiant i enillydd Marathon Eryri

Does dim rhaid i UNRHYW redwr am hwyl sydd eisiau ysbrydoliaeth chwilio ymhellach nag Anna Bracegirdle.

Bydd y rhedwraig o Ynys Môn yn amddiffyn ei theitl y mis yma ym Marathon Eryri (Hydref 26) ond mae'n mynnu na fydd yn gwneud dim byd mwy na chael amser da.

Mae Bracegirdle yn dweud nad ydi hi'n gystadleuol. Does ganddi ddim hyfforddwr a dydi hi ddim yn aelod o glwb athletau. Pan mae'r radiograffydd llawn amser 26 oed yn Lerpwl yn "mynd allan i redeg", nid yw'n galw hynny'n ymarfer. Mae'n gwneud beth bynnag mae hi'n deimlo fel ei wneud, yn hytrach na chadw at unrhyw drefn ymarfer gaeth.

Ond, yn anhygoel, dydi hynny ddim yn ei stopio hi rhag bod yn rhedwraig marathon elitaidd - gyda gorau personol ymhell o dan dair awr. Sicrhaodd fuddugoliaeth nodedig y llynedd yn un o farathonau mwyaf heriol y DU.

Ar ôl sgwrsio gyda'r rhedwyr eraill bob cam rownd bron, gwibiodd Bracegirdle ar hyd y ddwy filltir olaf i ennill ras y merched, gan ddilyn Russell Bentley a oedd wedi cipio teitl y dynion.

Roedd fel ffantasi i redwr hwyl - cymryd rhan mewn ras elitaidd a chroesi'r llinell yn gyntaf - ac mae'n cyfaddef: "Rydw i'n hamddenol braf fel rhedwraig.

"Dydw i ddim yn dilyn unrhyw gynllun na dim byd. Rydw i'n ymarfer ar ben fy hun ac yn rhedeg pan dwi'n teimlo fel gwneud."

A dweud y gwir, cyn cael y gorau ar ddwy athletwraig clwb fwy adnabyddus, Emma Wookey (2il) ac Andrea Rowland (3ydd), roedd Bracegirdle wedi rhoi ei henw y llynedd ar gyfer Marathon Eryri - gyda'i dringfeydd serth o amgylch pentref Llanberis - fel ffordd o gael cwmni hen ffrindiau unwaith eto, yn hytrach nag i ennill y ras sy'n cael ei darlledu gan S4C.

"Dydw i ddim yn berson cystadleuol iawn fel arfer, ond roedd yn hwyl enfawr. Roeddwn i wedi bod yn sgwrsio gyda phobl bob cam rownd a gwneud llawer o ffrindiau ar y cwrs, ac rydw i'n mynd i'w gweld nhw eto eleni.

"Roeddwn i'n rhedeg gyda chariad fy chwaer am sawl milltir, oedd yn help mawr. Tua'r diwedd, roeddwn i'n rhedeg mwy ar ben fy hun ac roedd yn fwy anodd cymell fy hun i gyflymu.

"Roeddwn i'n gwybod 'mod i'n eithaf uchel i fyny yn ras y merched ond doeddwn i ddim yn gwybod ym mha safle oeddwn i.

"Dim ond ar y ddringfa olaf, pan wnes i basio rhai o'r merched eraill, oeddwn i'n teimlo'n eithaf cryf ac yn sylweddoli ble oeddwn i. Mae'n well gen i beidio gwybod ble rydw i mewn ras a dweud y gwir.

"Roedd pobl yn gweiddi 'mod i ar y blaen, ond mae mor swnllyd ac rydych chi'n teimlo wedi blino ac yn tueddu i gau popeth allan, dim ond canolbwyntio ar drïo rhedeg i'r diwedd.

Dim ond ei hail farathon oedd hon ond ers hynny mae Bracegirdle wedi rhedeg mwy o rasys cystadleuol ym Manceinion ac yn Lerpwl a nawr mae ganddi orau personol o 2:52:39 ar ôl rhedeg Marathon yn ardal Manceinion ym mis Ebrill.

Bydd yn ôl i amddiffyn ei theitl eleni a'i chyngor i unrhyw un sy'n rhedeg y pellter yma am y tro cyntaf yw edrych mwy ar y golygfeydd nag ar eu horiawr.

Ac ni fyddai buddugoliaeth annisgwyl arall yn golygu y byddai'n aberthu ei hagwedd hamddenol at hyfforddi am fformat gyda mwy o strwythur. Efallai y gwnaiff hi ymuno â chlwb athletau, ond mae'n rhaid i'r hwyl fod yn rhan o'r rhedeg o hyd.

"Mae fy mos i yn y gwaith yn aelod o glwb rhedeg yn Lerpwl ac mae wedi awgrymu i mi ymuno, ond fe es i at yr Harriers yn Lerpwl unwaith ond doedd o ddim i mi.

"Ond mae'n well gen i fynd allan ar ben fy hun - yn gynnar yn y bore neu'n hwyr yn y nos. Fe fyddwn i wrth fy modd yn gwneud ras wltra, ond dewis yr un iawn sy'n anodd.

"Rydw i'n rhedwr dyfal, felly po hiraf ydi'r ras, y gorau i mi. Rydw i wastad wedi bod yn rhedwr pellter hirach, ond cael amser i ymarfer ar gyfer un o'r rasys wltra fyddai'n anodd.

"Rhyw ddiwrnod efallai - gawn ni weld."