Skip to main content
  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Bod yn Berson-Ganolog
  4. Sut rydym yn datblygu dirnadaeth newydd?

Sut rydym yn datblygu dirnadaeth newydd?

Yn y trydydd fideo sydd wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer Chwaraeon Cymru gan James Wycherley, Prif Weithredwr Insight Management Academy, rydym yn edrych ar sut gall ein sefydliadau ddatblygu dirnadaeth newydd, ac yn cyflwyno proses 7 cam y gall unrhyw sefydliad ei dilyn, os oes gennych chi ddadansoddwyr ac ymchwilwyr ai peidio.    

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS.