Skip to main content

Bod yn Berson Ganolog

  1. Hafan
  2. CLIP
  3. Bod yn Berson Ganolog

Mae adnabod eich cynulleidfa a deall beth sydd o ddiddordeb iddyn nhw’n rhan hanfodol o gael pobl i fod yn actif. 

MAE’R CYNNWYS HWN WEDI’I GLOI. BYDD ANGEN I CHI GOFRESTRU AM GYFRIF GYDA CLIP, A CHAEL EICH MYNEDIAD WEDI’I GYMERADWYO, CYN Y GALLWCH WELD Y CYNNWYS. 

CYFATHREBU A MARCHNATA - ADNODDAU DYSGU

Dosbarth Meistr Cyfryngau Cymdeithasol

Mae nid un, ond dau arbenigwr enwog ar gyfryngau cymdeithasol o Gymru, yn dod at ei gilydd i drafod…

Darllen Mwy

Boss Brewing – Talking to your Customers

Mae Boss Brewing yn fragdy llwyddiannus sydd wedi ennill gwobrau ac mae wedi’i leoli yn Abertawe. Mae’r…

Darllen Mwy

Sut i Greu Gwefan Wych

Eich gwefan chi yw eich ffenest ar y byd. Mae’n gartref i’ch gwybodaeth allweddol, ac yn eich helpu…

Darllen Mwy

1,2,3 gan y BBC

Gareth Davies yw’r Pennaeth Marchnata a Darganfod Cynnwys yn BBC Cymru Wales ac mae’n gyfrifol am ddatblygu’r…

Darllen Mwy

Gweithio gyda Brandiau Mawr

Gall estyn allan at bobl a’u troi’n gwsmer fod yn dasg enfawr. Rhaid i chi fod yn greadigol a chodi’n…

Darllen Mwy

GWYBODAETH AC YMCHWIL - ADNODDAU DYSGU

Beth yw dirnadaeth?

Mae James Wycherley, Prif Weithredwr Insight Management Academy yn rhoi cyflwyniad i Ddirnadaeth Cwsmeriaid…

Darllen Mwy

Pa ddirnadaeth mae ein sefydliadau ei angen?   

Yn yr ail fideo sydd wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer Chwaraeon Cymru gan James Wycherley, Prif Weithredwr…

Darllen Mwy

Sut rydym yn datblygu dirnadaeth newydd?

Yn y trydydd fideo sydd wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer Chwaraeon Cymru gan James Wycherley, Prif…

Darllen Mwy

Sut mae datblygu i fod yn sefydliad sy’n cael ei sbarduno gan Ddirnadaeth?

Yn y pedwerydd fideo sydd wedi’i recordio’n arbennig ar gyfer Chwaraeon Cymru gan James Wycherley, Prif…

Darllen Mwy

Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil – Beth i’w wneud unwaith mae’r data gennych chi

Yn y fideo olaf yma yn y gyfres ‘Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil’, mae’r arbenigwr ymchwil, Laura Korhonen,…

Darllen Mwy

Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil – Sut i annog pobl i gymryd rhan

Yn y fideo cyntaf yma yn y gyfres ‘Cynyddu Cyfranogiad mewn Ymchwil’, mae’r arbenigwr ymchwil, Laura…

Darllen Mwy